Søknad om kulturmidler

Tid for å søke kulturmidler - fristen er 1. oktober.

Nytt i år er at det er bevilget et ekstra engangsbeløp fra kommunestyret slik at vi har kr. 700.000,- til fordeling av kulturmidler til lag/foreninger som jobber mot barn og unge.

I tillegg hart vi har kr. 466.000 til alle lag og foreninger (uavhengig av om de jobber mot barn og unge)

Vi minner også om at det er også mulig å søke midler fra Olsokfondet.

Lenke direkte til søknadsskjema for kulturmidler

Lenke direkte til søknadskjema fra Olsokfondet

 

Mer informasjon om disse støtteordninger finnes på hjemmesidene til Lyngdal kulturhus, se lenken nedenfor.

Lenke til støtteordninger

Sist oppdatert: 03. september 2019