Søknad om midler fra kultur

Tid for å søke kulturmidler -  frist 1. oktober.  Det er også mulig å søke midler fra Olsokfondet.