Søknadsfrist sesongleie 2019 / 2020

Fristen for å søke fornyet øvings- og treningstid for neste skoleår er 31. mai.

All trening / øving i kommunens skoler og hallanlegg inneværende skoleår opphører ved skoleslutt. Siste skoledag før ferien er torsdag 20. juni.

For fast trening / øvingstid skoleåret 2019 / 2020 må det sendes inn ny søknad. Dette gjelder for alle brukere, både nåværende og nye. Søknad om sesongleie gjelder for ønsket bruk av kommunens anlegg utover ordinær skoletid. Det vil si fra kl. 15.00 - 22.00, mandag til fredag.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Lenke til skjema finner du nederst på siden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicekontoret på telefon 38 33 40 00, over chat eller via epostlenken under.

Lenke til epost

Frist for å søke treningstid er 31. mai 2019.

Lenke til søknadsskjema

Sist oppdatert: 15. mai 2019