Hansen Renovasjon overtar avfallshåndteringen

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal har inngått avtale med Hansen Renovasjon om avfallshenting i Lyngdal og Farsund.

Firmaet RenoNorden som siden 2015 har hatt kontrakt med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) begjærte oppbud mandag 18. september. Som en midlertidig løsning ble det inngått avtale med RenoNordens konkursbo som i første omgang sikret at avfall ville bli hentet i fram til torsdag 28. september.

Fra og med fredag 29. september overtar Hansen Renovasjon avfallshåndteringen. Et firma de fleste i Lyngdal og Farsund kjenner til ettersom de hadde samme kontrakten fra 1969 og helt fram til 2015, da nå konkursrammede RenoNorden vant anbudet.

Daglig leder i RFL, Lars Tjelland, er glad for at en ny renovatør er på plass så raskt etter konkursen til RenoNorden.

– Vårt mål har hele veien vært at folk ikke skal merke noe nevneverdig til konkursen. Vi har ønsket at det ikke skal være stopp i innhentingen av avfallet i Farsund og Lyngdal og det føler jeg meg nå trygg at vi skal klare, uttaler Tjelland til Lister 24.

Lenke til infosiden om renovasjon i Lyngdal

Sist oppdatert: 28. september 2017