Søppeltømming på kalde vinterdager

Viktig melding til alle renovasjons abonnenter.

Renovatørene har en utfordrende hverdag i forbindelse med kulde og snø.
Husk at det er din plikt å sørge for at det er brøytet og at dunkene er trillet frem til tømmepunkt på tømmedagen.
I følge gjeldende renovasjonsforskrift skal beholderne stå lett tilgjengelig og synlig.
Renovatøren skal uhindret kunne trille beholderen frem til bilen.
Mangelfull klargjøring kan medføre at beholderen ikke blir tømt.

- Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS.

Sist oppdatert: 05. mars 2018