Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet.

De som får tilsendt valgkort (senest i begynnelsen av august), står i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Lyngdal kommune ved henvendelse til rådhusene
og servicekontorene i Lyngdal og Audnedal.
Eventuelt epost til post@lyngdal.kommune.no.

Manntallslistene blir liggende ute til og med valgdagen 9. september 2019.

Dersom du ved en feil ikke er manntallsført, kan du kreve at feil blir rettet. Klagen må være skriftlig
med begrunnelse og sendes til: Lyngdal valgstyre, postboks 353, 4577 Lyngdal.
Epost: post@lyngdal.kommune.no

For mer informasjon om årets valg se www.valg.no

Sist oppdatert: 11. juli 2019