Tilbake til nasjonale retningslinjer fra mandag av.

Situasjonen i Lyngdal kommune er nå roligere enn på lenge, og fra mandag av er det de nasjonale retningslinjene Lyngdøler skal forholde seg til. Men vi minner om at 5+5 regelen fortsatt er gjeldene.
Situasjonen i Lyngdal kommune er nå roligere enn på lenge, og fra mandag av er det de nasjonale retningslinjene Lyngdøler skal forholde seg til. Men vi minner om at 5+5 regelen fortsatt er gjeldene.

Innholdet sist oppdatert kl. 16.00 fredag 27. november 2020:

Smittesituasjonen ansees nå som under kontroll og det fredag ikke meldt om noen nye smittede i Lyngdal kommune.

Lyngdal kommune vil minne om at det da er 5+5 regelen som er gjeldene. Den sier at man i en husstand kun kan ha besøk av 5 gjester utover de som bor i huset fra før. 

Dette betyr at Lyngdal kommune slipper opp på de lokale anbefalingene, og at det fra og med mandag 30. november igjen er de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1.desember kl. 08.00.

Hold deg oppdatert

Kriseledelsen presiserer også viktigheten av at innbyggerne holder seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene (se eget avsnitt om dette).

Disse retningslinjene gjør det også klart at det påhviler et stort ansvar for den som ønsker å gjennomføre et arrangement. En arrangør skal blant annet sørge for å føre navnelister, ha full oversikt over de tilstedeværende, og at smitteverntiltak overholdes.

Situasjonen kan raskt endre seg, og nasjonale anbefalinger om å holde seg mest mulig hjemme gjelder fortsatt.

Dersom smittesituasjonen i Lyngdal kommune skulle forverre seg igjen, kan det på nytt bli aktuelt å innføre noen av tiltakene som nå avsluttes.

Handle og spis lokalt

Kriseledelsen vil fra og med mandag av oppfordre innbyggere om å ta i bruk de lokale butikkene og spisestedene igjen. Det oppfordres om at folk sprer seg utover åpningstidene, og at man fortsatt holder seg unna de store folkemengdene.

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist i en krevende periode, og for at de så samvittighetsfullt følger retningslinjene for smittevern.

Takket være dette er det nå lys i enden av tunnelen.

Kriseledelsen var samlet til et svært kort statusmøte tirsdag 24. november. Noe som i seg selv er et godt tegn.

Alle var da naturlig nok spent på resultatene fra den omfattende testingen av barn og skoleelever som ble gjennomført mandag. Men av 88 prøvesvar som da var kommet inn, var det kun tre positive. To som kriseledelsen fikk melding om mandag kveld, og én ny positiv prøve tirsdag. Siden er det kommet til et beskjedent antall nye positive tilfeller (se under avsnitt om smittestatus).

«Viruset er uforutsigbart, men vi frykter ingen ny oppblomstring nå», sier kommuneoverlege Henriette Pettersen.

Kriseledelsen takker innbyggerne for utvist tålmodighet, og for den omtanken de har vist hverandre. Men som nevnt over anmoder kriseledelsen på det sterkeste at det ennå ut uken utvises stor aktsomhet knyttet til det å gjennomføre eller delta på arrangementer og samlinger utenfor hjemmet for voksne over 20 år. For personer under 20 år vises det til de nasjonale retningslinjene.

Åpner skoler og barnehager torsdag

Alle skoler og barnehager er åpne for undervisning fra og med torsdag 26. november.

Skolene og barnehagene har fortsatt smitteverntiltak på gult nivå, i henhold til Utdanningsdirektoratets veileder.

Kollektivtransport

Anbefalingen om at barn over 12 år oppfordres til å bruke munnbind på kollektiv kollektivtransport, tas bort med virkning fra 26. november.

Men anmodningen fra AKT om at skoleelever som har muligheten til det bør gå, sykle eller bli kjørt gjelder fortsatt.

Gjenåpner kommunale tilbud og "Skeisen"

I tillegg til at den lokale forskriften nå er opphevet, vurderer kriseledelsen at det også er trygt å gjenåpne tilbud som under dette siste smitteutbruddet har vært stengt.

Det gjelder:

 • Bibliotek, gjenåpner tirsdag 24. november
 • Kulturskolen, gjenåpner torsdag 26. november
 • Dagsenter for eldre på Lyngdal helsehus, gjenåpner 24. november
 • Kommunens idrettshaller og svømmehaller, gjenåpner tirsdag 24. november
 • Sørlandsbadet, gjenåpner tirsdag 24. november
 • Kino, gjenåpner tirsdag 24. november
 • Fritidsklubber, gjenåpner torsdag 26. november

I tillegg forberedes åpning av isbanen «Skeisen». Dersom været tillater det vil «Skeisen» etter planen sesongåpne om halvannen uke!

Bruk munnbind

Ved besøk på Lyngdal helsehus, Byremo omsorgssenter og omsorgsboliger oppfordres fortsatt besøkende å bruke munnbind dersom det ikke kan holdes minst to meters avstand.

Påbud om munnbind for ansatte med pasientkontakt, dersom ikke avstand på 2 meter kan overholdes, tas bort fra og med 26. november.

Via knappelenken under kan du lese mer om det.

Innfører bruk av munnbind

Situasjonen i skoler og barnehager

For å skape mer forutsigbarhet for barn, foresatte og ansatte besluttet kriseledelsen i møte onsdag 18. november å holde allerede stengte skoler og barnehageavdelinger stengt til og med onsdag 25. november.

Torsdag 19. november bestemte kriseledelsen videre at det ikke blir gjennomført noen ny massetesting av barn og skoleelever. Det skal testes, men kun på bakgrunn av symptomer. Mer informasjon om det via knappelenken under.

Symptomtester barn

Kvås skole Alle elever og ansatte i karantene 10 dager f.o.m 16.11.20.
Kvås skole regnes som én kohort pga. størrelse. Derfor ny testing av alle elever og ansatte mandag 23.11.20.
Alle t.o.m. 25.11.
Å skole Alle elever og ansatte i karantene.
Ny testing av elever/ansatte med symptomer, og andre som ønsker mandag 23.11.20.
Alle t.o.m. 25.11.
Årnes skole 1.-2. klasse i karantene. 4. klasse har fjernundervisning på grunn av bemanningssituasjonen.
Ny testing av elever/ansatte med symptomer, og andre som ønsker mandag 23.11.20.
T.o.m. 25.11.
Lyngdal ungdomsskole Elever og ansatte i 8. klassene i karantene. Resten av skolen har fjernundervisning pga. bemanningssituasjonen.
Ny testing av elever/ansatte i 8. klasse med symptomer, og andre som ønsker mandag 23.11.20.
Alle t.o.m. 25.11.
Lyngdal kristne grunnskole

1.-2. klasse i karantene.
3.-5. klasse har fjernundervisning pga. bemanningssituasjonen.
Ny testing av elever/ansatte med symptomer, og andre som ønsker mandag 23.11.20.
1 lærer i isolasjon pga. aktiv smitte.

De som har fjernundervisning fortsetter med det t.o.m. 25.11. Unntatt 3. og 4. klasse, som starter opp igjen med ordinær undervisning tirsd. 24.11.
Faråna barnehage Enkelte grupper og ansatte i karantene. Ny testing av barn/ansatte med symptomer, og andre som ønsker mandag 23.11.20. T.o.m. 25.11.
Nygård barnehage Enkelte grupper og ansatte i karantene. Ny testing av barn/ansatte med symptomer, og andre som ønsker mandag 23.11.20. T.o.m. 25.11.
Skoleskyss

Barn over 12 år anbefales å bruke munnbind.
Skoleelever som har muligheten til det oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt. Hensikten er å begrense smitterisiko.
For øvrig vises det til tiltak fra AKT:

Skoleskyss og korona

Bruk av munnbind til og med 26.11. Det øvrige inntil videre

I utgangspunktet ønsker Lyngdal kommune at så mange som mulig fortsatt skal få barnehage- og skoletilbud, og at de mange som nå venter på et testresultat skal raskest mulig tilbake.

 • Kriseledelsen i Lyngdal kommune uttrykker også en klar forventing om at foreldre og foresatte med samfunnskritiske funksjoner prioriterer å gå på jobb.

  Se lenken under for hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner.
  Kritiske samfunnsfunksjoner

Helse og velferd

Lyngdal helsehus, omsorgssenter
og boliger
Besøkende anmodes om å bruke munnbind og holde minst 2-meters avstand.
Påbud om munnbind for ansatte med pasientkontakt dersom ikke avstand på 2 meter kan overholdes.
Munnbind under besøk inntil videre. For ansatte t.o.m. 25.11.
Dagsenter for eldre På helsehuset får hjemmeboende tilbud i omsorgsbolig t.o.m. 23.11.20
Kvås bofellsskap Ansatte og beboere ble testet 18.11.20. Det er per fredag 20.11.20 kommet svar på testene med unntak av 1. Alle testene er negative. Smittevernlege har tatt de ansatte som har negativ test ut av karantene fra 20.11.20, og det er nå full drift igjen.  

Smittestatus

Fredag 27.november meldes det om 0 nye smittede, og totalt 16 aktiv smittede. 
Det meles om roligere tilstrøming av folk som ønsker å teste seg, men at det totalte antallet tester for november har passert 2300.

Onsdag 25. november mottok kommuneoverlegen i Lyngdal melding om tre nye smittetilfeller. To knyttet til arbeidsinnvandrermiljøet hvor dette siste smitteutbruddet startet. Begge personene har sittet i karantene, og er nå pålagt én ukes isolasjon. Den tredje positive er mor til smittet skoleelev i Kvås. Som nærkontakt har også hun vært i karantene.

Nå er vi i en fase hvor flere er i ferd med å avslutte isolasjonsperioder, slik at selv om det dukker opp nye smittetilfeller, vil vi trolig oppleve at det totale antall smittede er jevnt synkende.

 • Antall aktivt smittede i Lyngdal per fredag 27. november var 16.

Verdifull læring

I løpet av mandag 23. november ble det til sammen testet 167 personer ved luftveisklinikken på Rom. Nærmere 120 av disse var barn og skoleelever.

Kriseledelsen gir stor honnør til alle medarbeiderne som bidro for å få dette til. I tillegg til selve testingen var et stort apparat var i sving for å håndtere tilrettelegging, trafikkavvikling, sikkerhet, bespisning mv. Og meldingen til kriseledelsen mandag kveld var følgende: Det fungerte knirkefritt.

Dette ble i tillegg en god øvelse med mye verdifull læring. Det ble dokumentert at Lyngdal kommune er i stand til å håndtere det mangedobbelte. Noe som er god trygghet både for kommunen og for innbyggerne.

Appell til arbeidsgivere

Den etniske gruppen som ble rammet av dette smitteutbruddet er en gruppe arbeidsinnvandrere, som kjenner på store forpliktelser overfor sine arbeidsgivere lokalt.

Kriseledelsen har dessverre fått inn bekymringsmeldinger om at personer som er satt i isolasjon er blitt observert i arbeidsrelatert aktivitet.

Kriseledelsen håper i det lengste dette er feilobservasjoner. Men vil på det sterkeste anmode alle som her har et arbeidsgiveransvar om strengt å avvise personer som sitter i isolasjon og som forsøker å gjenoppta arbeidet.

Ingen av disse arbeidsinnvandrerne er foreløpig ute av pålagt isolasjon.

Hypotese om smittekilden

Kommuneoverlege Henriette Pettersen er rimelig sikker på at smittekilden til dette utbruddet er funnet. Hennes hypotese er at smitten kom til Lyngdal med en utenlandsk arbeider som ankom Norge via Sandefjord lufthavn Torp tirsdag 27. oktober. Noen dager etter ankomst testet denne personen positivt for covid19.

Kommuneoverlegen mener det var her det startet. Fra denne personen har smitten spredt seg videre til menigheten i Lyngdal, som ble et episenter for dette utbruddet.

Pettersen mener viktigste grunnen til at viruset ikke har smittet enda raskere ut i resten av befolkningen er fordi miljøet smitten startet i er veldig lukket. På fritiden oppholder de seg mest med hverandre. Kort tid etter at viruset kom til Lyngdal, er det trolig bragt videre til en industribedrift i Farsund, og derfra videre til koret Nordvesten i Farsund.

Det første smittetilfellet er omtalt i en pressemelding fra Lyngdal kommune 30. oktober:

Innbyggermelding 30.10.20

«Skal vi lykkes med å få kontroll på dette er det viktig at også nabokommunene nå tester bredt på dråpesmitte. Det går framover, men med museskritt», sier kommuneoverlege Henriette Pettersen.

Ikke ring om prøvesvar

Det er stor pågang av folk på korona-telefonen som etterspør svar på sine prøver. Rutinen er imidlertid slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Nå er det stort trykk også på analyselaboratoriet i Kristiansand, men for tiden har prøver fra Lyngdal høyest prioritet.

 • Kommuneoverlege Henriette Pettersen informerer om at ingen må møte opp ved luftveisklinikken uten avtale.

Ikke ring legevakten unødig

Tiltakene som nå er iverksatt handler først og fremst om å få oversikt og kontroll på situasjonen. Innbyggerne bes derfor om å ikke ringe legevakten unødig med spørsmål om testing og korona. Dette sprenger kapasiteten og kan i verste fall også medføre at personer med et sykdomsforløp ikke kommer gjennom.

Nasjonale føringer

Kriseledelsen erkjenner at det tidvis kan virke forvirrende at innbyggerne bes om å holde seg mest mulig hjemme, samtidig som samfunnet for øvrig er relativt åpent. Dette stiller større krav til den enkelte om å tenke gjennom egen situasjon og egne handlinger. Ansvaret hviler med andre ord i stor grad på hver enkelt om å følge de rådene som gis, samtidig som det er iverksatt noen klare begrensninger. Da særlig for sammenkomster og arrangementer:

 • For private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler kan det være inntil 20 personer.
 • På andre typer arrangementer kan det være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter.
 • På arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter kan det være inntil 200 personer. NB! Kirkebenker og lignende defineres ikke som fastmonterte seter.
 • Når det gjelder uteliv har regjeringen innført skjenkstopp kl. 24, og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.

Via lenken under finner du utfyllende informasjon om de nasjonale anbefalingene og tiltakene som nå gjelder.

Nasjonale korona-tiltak

Avstand, karantene og isolering

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene innebærer:

«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges ti dagers karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som pålegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen.

Via lenken under finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantene- og avstandsregler

imagejf0bl.png

Besøk på rådhuset må fortsatt avtales

Lyngdal rådhus og Innbyggertorget holder også åpent som normalt, men for de ansatte legges det opp til så mye bruk av hjemmekontor som praktisk mulig. Derfor oppfordres alle til å gjøre avtaler på forhånd før rådhuset oppsøkes.

Dette gjelder også ordningen med "drop in"-byggesak på fredager. Ingen byggesaksbehandlere vil nå være tilgjengelig for uanmeldte besøk.

Barnehagene skjerper smittevernet

På bakgrunn av smittesituasjonen i regionen har kommunens barnehager iverksatt skjerpede smitteverntiltak.

Alle barnehagene er dessuten bedt om å gjennomgå sine rutiner og planer slik at de er best mulig forberedt dersom de må over fra dagens gule til rødt tiltaksnivå.

Mer info via knappelenken under.

Tiltak i barnehagene

Skoleskyss

Informasjon om tiltak knyttet til kollektivtrafikk og skoleskyss finner du via knappelenken under.

Skoleskyss og korona

Ber innbyggerne være tilgjengelig

Smittesporingsteamet i Lyngdal anmoder alle om å være tilgjengelig på telefon, slik at de så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-smitte. Smittesporingsteamet har en svær jobb, og for at denne jobben skal kunne gjøres så effektivt som mulig er de helt avhengig av at folk svarer når de ringer.

Å søke opp eposter til så mange mennesker når tidsfaktoren er kritisk lar seg ikke gjøre. Telefonering er derfor den mest effektive måten å oppnå kontakt med innbyggerne på. Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare. Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld!

Berømmer initiativ

En av personene i Lyngdal som har fått påvist covid19-smitte hadde ingen nærkontakter som krevde sporing. Dette fordi vedkommende, som i utgangspunktet var i karantene, valgte å isolere seg selv.

Leder av smittesporingsteamet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, berømmer vedkommende for på denne måten å ha tatt ansvar for seg selv og andre.

«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier han.

Nærmere fem prosent av Lyngdals befolkning er så langt testet for covid19.

«Dette ligger innenfor den testkapasiteten vi har. Men dersom vi må bruke mye tid og ressurser på smittesporing, vil det gå utover kapasiteten. Derfor er det kritisk at alle tar ansvar og følger rådene for å unngå å spre eller få smitte», sier Bjørnevåg.

IMG_55421 smittesporingsteamet.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her sammen med Marte Øyslebø, Kaja Hobbesland og Tonje Lynch. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Har du spørsmål om korona?

Korona-telefon og epost - NB! Ikke send personopplysninger på e-post, helseopplysninger m.m.
Luftveisklinikken, Rom

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 27.11.2020