Smittesituasjonen i Lyngdal

Så langt i 2021 er det fortsatt relativt lavt smittetrykk i Lyngdal.
Så langt i 2021 er det fortsatt relativt lavt smittetrykk i Lyngdal.

Innholdet sist oppdatert kl. 13.00 fredag 5. mars 2021:

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har ikke iverksatt lokale tiltak som går utover de nasjonale bestemmelsene. Men anmoder innbyggerne om å avstå fra unødvendige reiser til områder med høyt smittetrykk, som Kristiansand, Arendal og Oslo. Torsdag 4. mars ble det sendt ut en egen medie- og innbyggermelding om dette. Den kan du laste ned via knappelenken under.

Anmodningen gjelder i første omgang fram til 15. mars.

Anmodning om selvpålagt reiserestriksjon

Kriseledelsen uttrykker også bekymring over enda et nytt smittetilfelle i Lyngdal uten klar smittekilde. Innbyggerne anmodes på den bakgrunn om å være ekstra varsomme. Smitte uten klar kilde karakteriseres som villsmitte. Kommuneoverlege Henriette Pettersen uttrykker bekymring over at smittekildene og smitteveiene til de siste smittetilfellene i Lyngdal ennå ikke er avdekket.

– På den bakgrunn retter vi nå en sterk anmodning til innbyggerne om strengt å følge smittevernrådene og de anbefalingene som kommer fra kriseledelsen, sier kommuneoverlegen.

Kriseledelsen i Lyngdal følger situasjonen nøye, men avventer med å iverksette lokale tiltak utover de gjeldende nasjonale retningslinjene for smittevern.

Hold deg oppdatert

Kriseledelsen presiserer viktigheten av at innbyggerne holder seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene (se eget avsnitt om dette).

Disse retningslinjene gjør det også klart at det påhviler et stort ansvar for den som ønsker å gjennomføre et arrangement. En arrangør skal blant annet sørge for å føre navnelister, ha full oversikt over de tilstedeværende, og at smitteverntiltak overholdes.

Nasjonale retningslinjer

For full oversikt se informasjon på regjeringen.no via lenken under.

Nasjonale smitteverntiltak

Smittestatus

  • Totalt antall smittede i Lyngdal er per fredag 5. mars seks.
  • Antall nærkontakter i karantene er så langt 36.
  • Gjeldende fra og med fredag 5. mars innfører også Lyngdal kommune «ventekarantene» for husstandsmedlemmer. Det innebærer karantene for alle i en husstand inntil testresultat på antatt smittet person foreligger.

Via knappelenkene under finner du de nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

Smittestatus i Lyngdal per 050321

Smittestatus i Lyngdal per 030321

Smitte- og vaksinestatus 230221

Statusrapport Lyngdal kommune 190221

Det er ikke over ... 260121

Gjenåpner Sørlandsbadet 220121

Smittestatus i Lyngdal per 200121

Smittestatus i Lyngdal per 190121

Info fra kriseledelsen 180121

Smittestatus i Lyngdal per 180121

Smitte i hjemmesykepleien 170121

Skoleskyss

Anmodningen fra AKT om at skoleelever som har muligheten til det bør gå, sykle eller bli kjørt gjelder fortsatt.

Informasjon om tiltak knyttet til kollektivtrafikk og skoleskyss finner du via knappelenken under.

Skoleskyss og korona

Bruk munnbind

Ved besøk på Lyngdal helsehus, Byremo omsorgssenter og omsorgsboliger oppfordres fortsatt besøkende å bruke munnbind dersom det ikke kan holdes minst to meters avstand.

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist og fortsatt i en krevende periode, og for at de så samvittighetsfullt følger retningslinjene for smittevern.

Verdifull læring

I løpet av mandag 23. november ble det til sammen testet 167 personer ved luftveisklinikken på Rom. Nærmere 120 av disse var barn og skoleelever.

Kriseledelsen gir stor honnør til alle medarbeiderne som bidro for å få dette til. I tillegg til selve testingen var et stort apparat var i sving for å håndtere tilrettelegging, trafikkavvikling, sikkerhet, bespisning mv. Og meldingen til kriseledelsen mandag kveld var følgende: Det fungerte knirkefritt.

Dette ble i tillegg en god øvelse med mye verdifull læring. Det ble dokumentert at Lyngdal kommune er i stand til å håndtere det mangedobbelte. Noe som er god trygghet både for kommunen og for innbyggerne.

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Avstand, karantene og isolering

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene innebærer:

«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges ti dagers karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som pålegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen.

Via lenken under finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantene- og avstandsregler

imagejf0bl.png

Besøk på rådhuset må avtales

Som et nødvendig smitteverntiltak benytter ansatte på rådhuset hjemmekontor i den utstrekning det lar seg gjøre.

Publikum bes derfor fortsatt om å på forhånd gjøre avtaler før rådhuset oppsøkes.

Politiske møter

Nå som smittesituasjonen er under kontroll, er den politiske møtevirksomheten gjenopptatt i tilnærmet normal form.

Men de politiske møtene er fortsatt lukket for publikum, og kommunestyret vil fortsatt holde sine møter i kulturhuset. Dette for å kunne ivareta kravet til avstand.

Alle møtene strømmes direkte på Kommune-TV.

Vær tilgjengelig

Selv om smittesituasjonen nå er under rimelig god kontroll, anmoder smittesporingsteamet i Lyngdal fortsatt innbyggerne om å være tilgjengelig på telefon, slik at de ved behov så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-smitte.

Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare. Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld! Det kan være smittesporingsteamet som ringer.

Berømmer initiativ

En av personene i Lyngdal som har fått påvist covid19-smitte hadde ingen nærkontakter som krevde sporing. Dette fordi vedkommende, som i utgangspunktet var i karantene, valgte å isolere seg selv.

Leder av smittesporingsteamet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, berømmer vedkommende for på denne måten å ha tatt ansvar for seg selv og andre.

«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier han.

Nærmere fem prosent av Lyngdals befolkning er så langt testet for covid19.

«Dette ligger innenfor den testkapasiteten vi har. Men dersom vi må bruke mye tid og ressurser på smittesporing, vil det gå utover kapasiteten. Derfor er det kritisk at alle tar ansvar og følger rådene for å unngå å spre eller få smitte», sier Bjørnevåg.

IMG_55421 smittesporingsteamet.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her sammen med Marte Øyslebø, Kaja Hobbesland og Tonje Lynch. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Har du spørsmål om korona?

Korona-telefon og epost - NB! Ikke send personopplysninger på e-post, helseopplysninger m.m.
Luftveisklinikken, Lindeveien 5, 4580 Lyngdal

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 05.03.2021