Smittesituasjonen i Lyngdal

Innholdet sist oppdatert kl. 09:30 mandag 25. oktober 2021:

Smittestatus

 • Antall smittede og isolerte personer i Lyngdal er mandag morgen 25. oktober 32. I løpet av helgen er det tilkommet fem nye smittede, men samtidig er noen personer også ute av isolasjon, som er fem dager regnet fra positiv test.

Hovedtyngden av smitten i Lyngdal er knyttet til brukere av dagsenteret på Lyngdal helsehus. Brorparten av disse er også brukere av hjemmetjenesten.

En av de eldre smittede er fortsatt innlagt.

Det presiseres at alle ansatte på dagsenteret er fullvaksinert. De bidrar også til å følge opp brukerne, inkludert hjemmeboende tjenestemottager, i den perioden dagsenteret holder stengt.

Alle ansatte på Lyngdal helsehus benytter munnbind.

 • Pårørende anmodes om å begrense besøk på helsehuset fram til smitten er slått ned.
 • Dersom nødvendige besøk må gjennomføres anbefales det at også pårørende benytter munnbind.

I Lyngdal er rundt 95 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 65+ fullvaksinert.

Testposer på luftveisklinikken

Ferdige testposer med 7 hurtigtester i hver pose kan fås utlevert gratis ved henvendelse til luftveisklinikken. Disse deles kun ut til nærkontakter, og / eller på medisinsk indikasjon etter avtale med luftveisklinikken.

Personer som tester positivt på hurtigtest kontakter luftveisklinikken på telefon 979 99 600.

Alternativt 481 23 487.

Større personlig ansvar

I tråd med myndighetenes anbefaling er mer ansvar nå flyttet over til enkeltindividet. Det som kalles nedjustert TISK, og som ble innført fra og med 27. september. Altså test i stedet for karantene (test, isolasjon, smittesporing og test). Det er nå kun ubeskyttede personer som ilegges karantene. Det vil si personer som ikke er fullvaksinert eller som ikke har gjennomgått covid-19 siste tolv måneder.

Foreldre anmodes om å sette seg inn i de nye reglene ettersom majoriteten av «ubeskyttede» nå er barn under 15 år.

Årsaken til at man tør nedjustere er at over 80 prosent regnes som fullvaksinerte, samt at antallet døde totalt per covid-tilfeller er fallende og lavt. I Norge har ca. 3,3 prosent av befolkningen vært covid-smittet. I Lyngdal har ca. 3 prosent av innbyggerne vært smittet. Ett dødsfall regnes som sikkert covid-relatert.

For enkeltindividet betyr dette:

 • Smittede skal fremdeles i full isolasjon.
 • Tester du positivt med en hurtigtest, så bør denne bekreftes eller avkreftes med en standard PCR-test.
 • Nærkontakter som ikke er «beskyttet» har 2 valg:
  1) Full smittekarantene med en PCR-test tidlig, og en PCR-test sent i forløpet.
  2) Forutsatt at eksponering til smittet ikke fortsetter kan man holde fram som vanlig, men med testregime. Man har da igjen 2 valg: Enten hurtigteste seg selv hver dag i 7 døgn, eller teste seg med ordinær PCR-test annenhver dag i 7 døgn.

Generell anmodning

Uvaksinerte bør teste seg én gang, gjerne straks. Følg med på egen helse i 10 dager.

 • Test deg straks om du får symptomer.

Vaksinerte/beskyttede:

 • Må teste seg ved symptomer.
 • Følg med på egen helse i 10 dager. Test deg med en gang om du får symptomer.

Testposer på luftveisklinikken

Ferdige testposer med 7 hurtigtester i hver pose kan fås utlevert gratis ved henvendelse til luftveisklinikken. Disse deles kun ut til nærkontakter, og / eller på medisinsk indikasjon etter avtale med luftveisklinikken.

Innbyggermeldinger

Via knappelenkene under finner du de fem nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

PM om smittesituasjonen 221021

Smittesituasjonen i Lyngdal per 191021

Smittesituasjonen i Lyngdal per 171021

Statusrapport fra kriseledelsen 290621

Korona-dødsfall i Lyngdal - PM 280621.pdf

Samtlige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut om korona-situasjonen i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Samleside om korona

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 25.10.2021