Smittesituasjonen i Lyngdal

Innholdet sist oppdatert kl. 10:00 fredag 21. januar 2022:

Smittestatus

 • Det er per fredag 21. januar registrert 185 smittede og isolerte personer i Lyngdal.
 • Hovedtyngden av smitten sitter blant barn og unge.
 • Rundt 180 personer er i smittekarantene.

Skoler i testregime: Berge barneskole, Å barneskole, Lyngdal ungdomsskole, Byremo ungdomsskole og KVS-Lyngdal.

Det presiseres at alle barn som tilhører en skoleklasse eller barnehagekohort, er en såkalt «øvrig nærkontakt». Disse skal ikke i karantene, men gå på skolen / i barnehagen som normalt. De er tilrådet test, enten individuelt eller i testregimer. Ledelsen ved respektive intitusjon vil informere om eventuelt tilrådete testdatoer.

 • Isolasjonstiden for en smittet person er 6 døgn.
 • Alle positive PCR-prøver analyseres med tanke på mulig omikron-virus.

Inntil nylig har omikronsmittede vært tilnærmet symptomfrie, men ifølge kommuneoverlegen har de denne uken registrert mer symptomer. Det som beskrives er i hovedsak muskelsmerter, ryggsmerter og influensalignende plager generelt.

Selvtester deles ut gratis flere steder i kommunen. Se lenken under.

Her får du hurtigtester

Personer som tester positivt på hurtigtest kontakter luftveisklinikken på telefon 979 99 600.

Tiltak du alltid kan og bør gjøre

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
Regjeringen anmoder innbyggerne å vaksinere seg.
 • Hold avstand
 • Bruk munnbind
 • Isolér deg og varsle dine nærkontakter ved positiv prøve. Kommunen kartlegger ikke lenger nærkontakter
 • Det anbefales å følge opp positiv hurtigtest med standard PCR-test
 • Følg gjeldende nasjonale påbud og anbefalinger

Det beste hver enkelt kan gjøre er å vaksinere seg, for å beskytte seg selv og andre.

Bruk-munnbind-HDIR-Brukmunnbindigjen-980x300.jpg

Isolasjon

Felles regler for isolasjon uavhengig av virusvariant.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn, beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Karantene og testing

Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt. Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager.

Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Endringer i TISK-strategien

Mer info om isolasjons- og karantene-reglene via knappelenken under.

Isolasjon og smittekarantene

Kommunale tiltak

Imidlertid besluttet kriseledelsen i sitt møte fredag 14. januar 2022 å opprettholde gult tiltaksnivå i skoler og barnehage. Les mer om det via knappelenken under.

Opprettholder gult nivå

Innbyggermeldinger

Via knappelenkene under finner du de fem nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

PM 190122 - opprettholder gult

PM 140122 - fortsatt gult i Lyngdal

PM 070122 - info fra kriseledelsen i Lyngdal

PM 050122 - info fra kriseledelsen

PM 030122 - smittesituasjonen i Lyngdal

Samtlige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut om korona-situasjonen i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Samleside om korona

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 21.01.2022