Infomøter om sykepleiestudium i Lister høsten 2018

Det inviteres til informasjonsmøter om desentralisert sykepleiestudium. Sett av 14. februar i kalenderen.

Illustrasjon som viser informasjonsplakat om desentralisert sykepleiestudium ved UiAUniversitetet i Agder (UiA) vil sørge for at Lister-regionen får utdannet et nytt kull sykepleiere. Søknadsfristen er 15 april 2018.

Men før det får du anledning til å delta på informasjonsmøte om desentralisert sykepleiestudium, på følgende steder:

  • 14. februar kl. 18 - Byremo videregående skole
  • 14. februar kl. 20 - Lister Kompetanse, Lyngdal (Stasjonsgata 26, 3. etasje)

Det er Lister Kompetanse og Universitetet i Agder (UiA) som har inngått samarbeid om å tilby desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Kriteriet for opptak er bestått videregående allmennfag eller studiespesialisering. Du søker via UiA, men velger distriktsvennlig i stedet for campus. Lenke til UiA finner du nederst på siden.

Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på studiested i Lister. I tillegg vil det være noen samlinger i Kristiansand hvor studentene har intensiv opplæring i enkeltemner som laboratorieøvelser etc. Studiet gjennomføres på heltid over 3 år, og gir 180 studiepoeng. Kommunene bidrar til god praksis og viktige jobber når studiet er gjennomført.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Lister Kompetanse på telefon 941 68 444 (Hilde Strømme, daglig leder), eller Anne Opsal ved Universitetet i Agder på epost anne.opsal@uia.no

Lenke til Lister Kompetanse

Lenke til UiA, studietilbud

Sist oppdatert: 08. februar 2018