Teknisk krøll med faktura for kommunale avgifter

Grunnet teknisk krøll er det blitt sendt ut fakturaer og varsel om fakturaer for kommunale avgifter med feil forfallsdato.

Utsendelse av e-faktura for kommunale avgifter 1. termin 2017 måtte avbrytes fordi fakturaene ved en hendelig feil ble påført ukorrekt forfallsdato. For de som mottar e-faktura fra Lyngdal kommune medførte dette at det ble sendt epostvarsel om utsendt faktura med forfallsdato 28. februar, men uten at selve fakturaen dukket opp i nettbanken. Noen ganske få har ikke bare mottatt epostvarsel, men også selve fakturaen.

Når ny e-faktura med rett forfallsdato sendes ut, vil alle abonnenter motta nytt epostvarsel om dette. De som allerede har mottatt e-faktura med feil forfallsdato kan selv korrigere denne i nettbanken. Riktig forfallsdato skal være 30. mars 2017.

Også papirfakturaene er blitt sendt ut med feil forfallsdato. For abonnenter som mottar papirfaktura i posten er selvsagt også gjeldende forfallsdato 30. mars.

Sist oppdatert: 28. februar 2017