Hva er viktig for deg?

Vurder de ulike alternativene og trykk på det du ønsker å vite mer om og hva som finnes av muligheter i Lyngdal kommune.

God helse

For mange er det å ha god helse veldig viktig. Men det å ha god helse innebærer ikke nødvendigvis å være fri fra sykdom.

Trykk på knappen under for å se hva som skal til for å bevare god helse gjennom ditt liv.

Å ha god helse

Bo hjemme

For mange er det viktig å kunne bo hjemme så lenge som mulig, helst hele livet. Men visste du at 97 prosent av norske hjem ikke er tilpasset alderdom eller funksjonshemninger?

Alle innbyggere har et selvstendig ansvar for egen bolig. Lyngdal kommune har noen omsorgsboliger og sykehjemsplasser forbeholdt innbyggere med omfattende bistandsbehov. Les mer via lenken under.

Å kunne bo hjemme lengst mulig

Hverdag med mening

Sosial støtte og aktivisering er viktig for å skape struktur og forebygge psykososiale problemer.

Meningsfull hverdag

Sist oppdatert: 08. juni 2017