Bo hjemme

Hva skal til for at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig?

Vi anbefaler at du allerede nå vurderer hva som er viktig for deg nå og i fremtiden.

Det er lurt å planlegge din bosituasjon i god tid. Når sykdom eller alderdom inntreffer vil din kapasitet til å gjennomføre endringer i din boform være lav.

Generelle tips er å tenke universell utforming:

  • Boligløsninger med alt på en flate.
  • Sikre enkel adkomst til egen bolig og egnet uteområde.
  • Plass til evt. plassering av diverse hjelpemidler.
  • Ved nybygg er det lurt å planlegge løsninger som også er tilrettelagt for rullestol / rullator.
  • Aktuelle primærrom bør tilrettelegges med tanke på høyde for stikkontakter og fjernstyring (god plass i sikringskapet).

Velg under og få mer informasjon og se hvilke tilbud som kan hjelpe deg:

Sist oppdatert: 02. juni 2017