Meningsfull hverdag?

Hva skal til for at du skal oppleve å ha en meningsfull hverdag?

Sosial kontakt, engasjement i aktivitet, verdifulle minner og positive følelser er sentrale elementer i opplevelsen av et godt liv.

Aktivitet kan være helt naturlig og dagligdags. Aktivitet er alt mennesker gjør for å holde seg opptatt, inkludert å ta vare på seg selv (egenomsorg), nyte livet (fritid), og bidra økonomisk og sosialt i samfunnet (produktivitet). Aktiviteter kan være en blanding av fysiske, sosiale og mentale aktiviteter som gir økt glede, interesse, våkenhet, redusert kjedsomhet og høyere livskvalitet.

Meningsfulle aktiviteter er aktiviteter som er av personlig interesse og kan gi pasienter med demens en følelse av glede, tilhørighet, opprettholdelse av selvbestemmelse og personlig identitet.

Velg under og få mer informasjon og se hvilke tilbud som kan hjelpe deg:

  • Jeg er ensom
  • Jeg sliter med min psykiske helse (foreløpig ikke aktiv knapp)

Savner du et området? Send oss en melding via epostlenken under:

Lenke til epost

Sist oppdatert: 08. juni 2017