Gratis busskort for studenter

Er du student og i studietiden folkeregistrert i Lyngdal kan du søke om å få gratis busskort. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 14. juni 2018 å forlenge ordningen med gratis busskort til studenter fra Lyngdal også for skoleåret 2018-2019.

Tilbudet ble første gang vedtatt høsten 2017, som en forsøksordning for skoleåret 2017-2018. Som et tilbud til heltidsstudenter ved Universitetet i Agder (UiA). Da kommunestyret 14. juni vedtok å forlenge ordningen også for skoleåret 2018-2019, vedtok de også å utvide tilbudet til å gjelde alle heltidsstudenter, og ikke bare studenter ved UiA. Men det er en betingelse at studiestedet er innenfor Norge. Kommunestyret presiserte videre i sitt vedtak at det utvidede tilbudet er for studenter i aldersgruppen 18-25 år.

Tilbudet gjelder innenfor de enkelte busskortenes geografiske gyldighetsområde, og skal dekke reiser mellom bopel og campus. Er du eksempelvis student i Oslo, får du dekket reiseutgiftene til og fra studiestedet ditt. Ordningen dekker ikke hjemreiser til Lyngdal for borteboende studenter.

Dette er kriteriene for å få dekket busskort av Lyngdal kommune skoleåret 2018-2019:

  • Lyngdal kommune tilbyr heltidsstudenter fra Lyngdal gratis busskort dersom de i studietiden forblir folkeregistrert i Lyngdal kommune.
  • Studiestedet må være i Norge.
  • Ordningen gjelder skoleåret 2018-2019 (fra og med august 2018 til og med juni 2019)

 

Nederst på siden finner du lenke til elektronisk søknadsskjema. Du søker kun én gang for hele skoleåret.

Lokalt kan reisekort kjøpes hos AKT eller på Servicekontoret i Lyngdal rådhus. Det koster 20 kroner. Denne kostnaden refunderes ikke. Dersom du allerede har AKT-reisekort trenger du ikke kjøpe nytt for å benytte deg av ordningen med gratis busskort. Det som er viktig er at du tar vare på kvitteringene når du oppdaterer kortet ditt.

Du oppdaterer selv busskortet i AKT sin nettbutikk, og sender kvittering for dette til Lyngdal kommune for refusjon av kostnaden. Pengene utbetales til kontonummeret oppgitt i søknaden.

Lenke til AKT nettbutikk

Når du søker om gratis reisekort må du legge ved bostedsattest fra Skatteetaten. Den kan du bestille via lenken nedenfor. Vær oppmerksom på at dette krever pålogging via Altinn.

Lenke til Skatteetaten

Lenke til elektronisk søknadsskjema gratis busskort

Sist oppdatert: 08. august 2018