Gratis busskort for studenter

Gjeldende for inneværende skoleår tilbyr Lyngdal kommune gratis busskort til heltidsstudenter ved UiA. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 31. august 2017 følgende om gratis busskort:

  • Lyngdal kommune gir heltidsstudenter ved UiA gratis busskort skoleåret 2017/2018 dersom de forblir folkeregistrert i Lyngdal. Dette er for at vi vil beholde de unge bosatt i kommunen vår så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at de under studietiden er med å påvirke utviklingen av kommunen de forhåpentligvis vil flytte hjem til etter endte studier. Det skaffer også kommunen inntekter som gjør at vi kan utvikle kommunen videre til beste for våre innbyggere.
  • Dette er en prøveordning som skal evalueres før 01.07.2018.
  • Det avsettes kr 170.000,- for å finansiere tiltaket for høsthalvåret 2017.

Nederst på siden finner du lenke til elektronisk søknadsskjema. Du søker kun én gang for hele skoleåret.

Kortet kan hentes hos AKT eller på Servicekontoret i Lyngdal rådhus. Du må betale for selve kortet. Det koster 20 kroner. Husk legitimasjon. Dersom du allerede har AKT-reisekort trenger du ikke kjøpe nytt.

Du oppdaterer selv busskortet på månedsbasis i AKT sin nettbutikk, og sender kvittering for dette til Lyngdal kommune for refusjon av kostnaden. Husk å oppgi kontonummer for tilbakebetaling av utlegg.

Lenke til AKT nettbutikk

Når du søker om gratis reisekort må du legge ved bostedsattest fra Skatteetaten. Den kan du bestille via lenken nedenfor. Vær oppmerksom på at dette krever pålogging via Altinn.

Lenke til Skatteetaten

Lenke til elektronisk søknadsskjema gratis busskort

Sist oppdatert: 02. mars 2018