Tilskudd til registrerte trossamfunn 2017

Samlet tilskudd til registrerte trossamfunn i Lyngdal er for 2017 beregnet til 1.319.200 kroner. Her finner du oversikten.

Tilskuddet til andre registrerte trossamfunn i Lyngdal kommune beregnes ut fra samlet tilskudd til Kirkelig fellesråd fordelt på medlemstall i Den norske kirke. For 2017 er beregningsgrunnlaget 4,79 millioner, fordelt på 5638 medlemmer. Noe som gir en tilskuddssats per medlem på 850 kroner.

I alt er det 74 registrerte trossamfunn i Lyngdal utenom Den norske kirke, med et samlet medlemstall på 1552. Basert på medlemsliste tilsendt fra Brønnøysundregistrene. Disse får for 2017 utbetalt til sammen 1.319.200 kroner.

Via lenkene under kan du laste opp oversikten over trossamfunn med medlemstall og tilskudd, økonomisjefens orientering og tallgrunnlaget for beregning av tilskudd.

Lenke til oversikt tilskudd trossamfunn

Lenke til økonomisjefens orientering

Lenke til beregningsgrunnlag

Sist oppdatert: 10. november 2017