Meld fra om syke eller døde fugler

Det er vår og trekkfuglene kommer. Nå ber Mattilsynet om din hjelp for å ta fugleinfluensaprøver.

Bilde av stokkenderI disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Du har sikkert sett flere av dem allerede. Flokker av både linerler og stær tripper i skrivende stund rundt på jordene i Lyngdal og regionen på ivrig matsøk for å fylle opp lagrene etter en lang flytur og nært forestående og energikrevende hekkesesong. Men de trivelige vårtegnene har et litt dystert bakteppe. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet intensiverer derfor overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Meld fra om syke eller døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av åpenbart syke eller døde fugler.

Slik melder du fra:

Fugler som er døde av ytre skader, er tydelig avmagret eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men finner du dette bør du kontakte Mattilsynet:

  • Flere (4-5+) syke / døde "andefugler" i et begrenset område i nærheten av vann / sjø eller våtmark.
  • Mange andre døde fugler i ett og samme område.
  • Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler.

I Rogaland vil Mattilsynet at folk melder fra om alle døde fugler (trenger ikke være 4-5) uten synlige ytre skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), vadere, åtselsfugler (kråker og ravn) og rovfugler.

Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse. Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med syke og / eller døde fugler.

Ikke farlig for mennesker

Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Men fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at de ville fuglene ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge.

I tillegg til overvåkningen har Mattilsynet iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smitter tamme fugler i Norge. Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak. Dette kravet gjelder for tamme fugler som befinner seg i følgende områder: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Dersom du har fjørfe og / eller andre fugler i fangenskap (ikke burfugler innendørs) og bor i disse områdene må du også huske på å registrere fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet.

Kontakttelefon Mattilsynet: 22 40 00 00.

Lenke til Mattilsynet.no

Sist oppdatert: 07. april 2017