Tunneloppgradering på fylkesveien mellom Lyngdal og Farsund

Tunnelene på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund skal oppgraderes.

Arbeidet starter i høst og omfatter oppgradering av det elektriske anlegget og sikkerhetsutrustningen i Ørneheitunnelen (842 meter) og Bukkesteinstunnelen (935 meter). Blant tiltakene er oppgradering av nødstrømsforsyning, montering av nye nødtelefoner og kameraovervåkning. I tillegg skal det utføres vedlikeholdsarbeid. Når arbeidet pågår og tunnelene er stengt ledes trafikken inn på de gamle veitraseene på utsiden av tunnelene.

Via lenken under kan du laste opp PDF med utfyllende informasjon om tunnelarbeidene.

Lenke til nærinfo tunneloppgradering

Kontaktpersoner

Har du spørsmål utover dette kan følgende personer i Statens vegvesen kontaktes:

Steinar Jakobsen, prosjektleder
Telefon: 906 38 588
Lenke til epost Jakobsen

Astrid Bjordal Rydland, byggeleder
Telefon: 924 92 004
Lenke til epost Rydland

Jo Vegard Aardal, kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 975 70 221
Lenke til epost Aardal

Sist oppdatert: 09. august 2018