TV-aksjonen 2019 vil gjøre drømmer til virkelighet

Vil du være med og gjøre drømmer til virkelighet? Da kan du melde deg til tjeneste som bøssebærer for årets TV-aksjon.

Bilde av komiteen 2019TV-aksjonen 2019 er i gang. Selve innsamlingsdagen er søndag 20. oktober. Men det forberedende arbeidet pågår for fullt. Herunder jakten på bøssebærere.

Din hjelp er verdifull og helt avgjørende for en vellykket innsamling! Dersom du ønsker å stille som bøssebærer, kan du melde deg på telefon 414 64 144, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost bøssebærer

Du kan også melde deg via TV-aksjonens egen lokale facebookside eller via nettstedet blimed.no:

Lenke til Facebook TV-aksjonen

Lenke til blimed.no

Årets TV-aksjon er til inntekt for organisasjonen CAREs arbeid for kvinner og jenter i noen av verdens mest sårbare land.

– Når kvinner i alle land får jobbe, bestemme over egen kropp, blir sett, hørt og likebehandlet, vil vi som verdenssamfunn oppleve mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet, sier koordinator for TV-aksjonen i Lyngdal, Gro Hovden. Hun håper mange blir med på laget.

– Vi trenger engasjerte medmennesker, som bøssebærere, bidragsytere eller heiagjeng. Alle er velkommen med! Noe av sjarmen med TV-aksjonen er at alle kan engasjere seg og alles innsats har en verdi. Vi heier på hverandre og ønsker hverandre lykke til med å lage tidenes TV-aksjon til beste for CARE, sier hun.

Om CARE

CARE er en uavhengig hjelpeorganisasjon som kjemper for kvinners rettigheter og for at alle skal leve et verdig liv. I samfunn der halvparten av menneskene hindres i å delta, mister man også halvparten av mulighetene. Gjennom å løfte fram kvinnene, kan samfunn endres og nasjoner bygges.

TV-aksjonen skal gi CARE muligheten til å hjelpe 400 000 kvinner til å stå opp for seg selv og familien, og følge egne drømmer. Drømmer om utdanning, egen inntekt, frihet til å skape sin egen arbeidsplass og få sin stemme hørt i lokalsamfunnet. Og det viser seg faktisk å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

Via lenken under kan du lese mer om årets TV-aksjon og organisasjonen CARE.

Lenke til TV-aksjonen 2019

Aksjonskomiteen i Lyngdal

Dette er komiteen i Lyngdal for årets TV-aksjon:

 • Jan Kristensen – ordfører og leder av komiteen
 • Gro Hovden – koordinator
 • Diane Fredbo – repr. barnehagesektoren
 • Bente Skeibrok – repr. Lyngdal Røde Kors
 • Terje Litland – repr. skolesektoren
 • Thor-Ove Aas – repr. Lyngdal markedsforening
 • Mari Grave Håland – repr. politiker
 • Astri Madland – repr. Lyngdal voksenopplæring
 • Anita Alden – presse- og markedsansvarlig
 • Beate M. Johnsen – repr. Lyngdal frivilligsentral
 • Gunn Anita Ødegård – repr. flyktningetjenesten
 • Torbjørn Borhaug – repr. Rotary Lyngdal
 • Abeer Suaifan – frivillig
 • Harbia Ali – frivillig
Sist oppdatert: 30. september 2019