Ungdommen på plass i fellesnemnda

Det ble litt historisk sus over siste møtet i fellesnemnd nye Lyngdal da også ungdommen tok plass ved bordet.

Bilde av de fire ungdomsrepresentantene foran medlemmene av fellesnemnda for nye LyngdalFellesnemnda for nye Lyngdal har invitert ungdommen inn, og i møtet torsdag 11. oktober 2018 tok ungdommens representanter for første gang plass ved bordet sammen med de folkevalgte. Elias Vinsrygg (17) representerer Lyngdal Ungdomsråd, mens Stina Flottorp (15) representerer elevrådet i Audnedal. Som varamedlemmer har de med seg Elias Bulæg (16) fra Lyngdal og Ask Solås (13) fra Audnedal.

I dag har ikke Audnedal kommune et eget ungdomsråd tilsvarende det i Lyngdal, men i den nye kommunen er planen å opprette et felles ungdomsråd.

Etter innspill fra de to ungdomsrepresentantene i fellesnemndas møte 11. oktober skal ungdomsmedvirkning også tas med i det nye organisasjonskartet.

Fra talerstolen takket Elias Vinsrygg fellesnemnda for at de tar ungdom på alvor og at de tidlig i prosessen tenkte på ungdomsmedvirkning.

– Vi skal bo og jobbe i den nye kommunen, og det er derfor veldig flott og veldig viktig at vi får lov til å være med og utforme den. Det sender også et signal til barn og unge i de to kommunen om at deres stemme teller, sa Elias Vinsrygg til fellesnemnda mens Stina Flottorp fulgte opp med å påpeke at ungdomsmedvirkning likevel ikke er nevnt i forslaget til nytt organisasjonskart.

– Hvordan kan vi samskape uten at barn og unge er tatt med, spurte hun, og fikk altså gehør for dette av fellesnemnda.

Ungdommen selv foreslo at ungdomsmedvirkning bør ligge under nettopp strategiområdet innovasjon og samskaping i det nye organisasjonskartet. Men fellesnemnda lot det være opp til administrasjonen å finne ungdommenes plass i den nye kommunestrukturen.

Lenke til sak om ny organisering

Bilde av ungdomsrepresentantene Elias Vinsrygg og Stina Flottorp på talerstolen i fellesnemndaBilde av ungdomsrepresentanetene Elias Vinsrygg og Stina Flottorp under møtet i fellesnemnda

Sist oppdatert: 12. oktober 2018