Bredbåndsutbygging i Lyngdal kan få statsstøtte

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i 18 kommuner på Agder. Lyngdal inkludert.

Fylkeskommunen har bearbeidet innspill fra kommunene om mulige utbyggingsprosjekter for bredbånd med støtte i 2019. Disse ble kunngjort på Doffin 16.05. Det er sendt forespørsler til Telenor Norge, Afiber, Altifiber, Telia/Get og Breiband AS om utbyggingsplaner.

Via lenken under ser du informasjonen som nå er lagt ut på fylkeskommunenes hjemmesider. Her ligger også lenker til nedlastbare kart over aktuelle utbyggingsområder.

Lenke til artikkel bredbåndsutbygging 2019

– Foreløpig er begge våre satsingsområder i Lyngdal for 2019 med i denne vurderingen. Selv om det ennå ikke er tatt stilling til om det blir gitt statlig tilskudd, er jeg alltid optimist. Dette er en gladmelding, kommenterer ordfører Jan Kristensen.

Det ytes kun statsstøtte til nestegenerasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s). Derfor er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Sist oppdatert: 28. mai 2019