Friske unge mennesker anmodes om å ikke ta influensvaksine

Det kan bli knapphet på influensvaksine denne høsten. Derfor anmodes friske unge mennesker om å avstå fra vaksinering.
Det kan bli knapphet på influensvaksine denne høsten. Derfor anmodes friske unge mennesker om å avstå fra vaksinering.

Folkehelseinstituttet har kjøpt inn 1,2 millioner doser med vaksine. Noe som skal være 400 000 doser mer enn året før. Men dersom alle risikopasienter velger å vaksinere seg, anslagsvis 1,6 millioner mennesker, vil ikke vaksinelageret være tilstrekkelig. For å sikre nok vaksiner til alle risikopasienter, anmodes friske unge mennesker om å ikke ta vaksinen.

Ifølge kommuneoverlegen i Lyngdal, Henriette Pettersen, kommer det i år to typer influensavaksiner. Den ordinære influensavaksinen, samt en vaksine kun til institusjonsbeboere. De ordinære vaksinene ventes å ankomme i midten av oktober.

– Nærmere informasjon om vaksinering i Lyngdal kommune kommer når vaksinene er oss i hende, sier hun.

 • I Konsmo vi legene vaksinere ved legesenteret, som tidligere
 • I Lyngdal vil vaksineringen foregå i en av idrettshallene. Informasjon om hvor og når kommer senere.

Nytt av året er dessuten muligheten til å kunne vaksinere seg på apoteket. Uten resept fra lege.

Definisjon av risikogrupper

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke, 2. og 3. trimester (første trimester omfatter de første 12 ukene av svangerskapet. Andre trimester varer fra 13. uke til utgangen av 28. uke, mens tredje trimester er den resterende perioden av svangerskapet, fra 29. til 40. uke)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  – diabetes type 1 og 2
  – kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  – kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  – nedsatt immunforsvar
  – svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40. Også kalt BMI)
  – annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Vaksinering illustrasjonsfoto Pixabay.jpg
Illustrasjonsfoto fra WikiImages pixabay.com

Sist endret: 12.10.2020