Vannmåleravlesning med SMS

Lyngdal kommune har sendt ut SMS om vannmåleravlesning. Avlest vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på mottatt SMS.

Illustrasjonsbilde av vannmålerÅ melde inn vannmålerstanden via SMS er enkelt. Du skriver bare avlest tall inn i meldingsfeltet. Ingenting annet enn det, og trykker send. Dermed blir din nye målerstand registrert. Du kan lese mer om SMS-ordningen under kapitteloverskriften "Slik får du registrert din avlesning via SMS".

Frist for å lese av vannmåleren framkommer i SMS-varselet du har mottatt. Det er viktig å lese av vannmåleren innen fristen, siden dette er grunnlaget både for å beregne faktura for 2017 og forskuddsbetalingen for 2018. Ved manglende avlesning blir inneværende års forbruk stipulert ut ifra forbruket i 2016. Ved manglende avlesning påløper også et tilleggsgebyr.

Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på tre måter:

 • Via SMS
 • Via nettstedet leseav.no - med tilsendt kode
 • Via tilsendt avlesningskort, som fylles ut og leveres på Servicekontoret i Lyngdal rådhus, eller sendes i posten.

Postadressen er:

Lyngdal kommune
Boks 353
4577 Lyngdal

Abonnenter som ikke nås med SMS, vil motta avlesningskort i posten. På dette kortet står koden som må benyttes for å registrere målerstand på nett, via leseav.no.

For bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på nettstedet varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på leseav.no.

Lenke til varslemeg.no

Lenke til leseav.no

Slik får du registrert din avlesning via SMS

Svar på mottatt SMS fra Lyngdal kommune ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden forrige avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter. Når du svarer på SMS skal du bare skrive inn målerstanden. Ingenting annet.

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere vil man motta SMS-varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.
Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummer til neste års avlesning via leseav.no.

Internettavlesning

 • Gå inn på leseav.no, angi 6-tegns registreringskoden som finnes på avlesningskortet for å knytte registreringen til rett måler.
 • Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter.
 • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.

Lenke til leseav.no

Ved feilregistrering

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Svarslipp for avlesning

 • Fyll inn avlest målerstand i feltene. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
 • Utfylt avlesningskort leveres på Servicekontoret i Lyngdal rådhus eller sendes i posten (se adresse lenger oppe).
 • Dersom du ikke mottok SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette neste gang, kan du registrere ditt mobiltelefonnummer for å motta varsel via SMS på leseav.no.

Lenke til leseav.no

Eier du fritidsbolig i Lyngdal?

Neste gang du avslutter hyttesesongen for året, bør du lese av vannmåleren og notere ned vannmålerstanden. Da kan du svare raskt og enkelt på vannmåleravlesing via SMS når du til neste år får påminnelse om dette. Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen vil vi sende et avlesingskort til deg i posten (se mer info om dette under menypunktet svarslipp for avlesning).

Er du bortreist når vannmålerstanden skal rapporteres?

Når avlesingsperioden er over stipulerer vi vannforbruket ut ifra fjorårets målerstand. Før neste avlesingsperiode i desember 2018 kan du notere ned vannstand når du reiser fra den aktuelle eiendommen.

Noen fakta om vannforbruk

 • Et glass vann utgjør 0,2 liter
 • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50 – 100 liter vann
 • En vask med vaskemaskin utgjør 10 – 30 liter vann per kg tørt tøy
 • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18 – 20 liter vann per vask.
 • Vask av bilen utgjør 50 – 100 liter
 • Drypping fra kran utgjør 3 – 7 m³ per år
 • Rennende toalett utgjør 20 – 30 m³ per år
 • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200 m³ per år
 • Vann inn = avløp ut

Noen tips til hva du kan gjøre for å spare på vannet

 • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade
 • Monter sparedusj
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle
 • Reparer dryppende kraner
 • Installer toalett med vannsparende skylleknapp
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene
 • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig
 • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekran før du reiser

Hva er normalt forbruk av vann?

En persons forbruk av vann vil kunne variere stort. Men vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 40 og 50 kubikk. Eller sagt på annen måte: Mellom 40.000 og 50.000 liter vann.

Sist oppdatert: 21. desember 2017