Vannet i Kvås er friskmeldt

Det er ikke lenger nødvendig å koke vannet i Kvås.

Tekniske tjenester melder onsdag ettermiddag at vannet fra Kvås vannverk er friskmeldt. Det er ikke funnet uønskede bakterier i vannet etter flommen, og det er derfor heller ikke nødvendig å koke vannet.

Flere veier i Lyngdal har som følge av flommen vært stengt eller hatt sterkt redusert framkommelighet. Nå er de fleste åpnet igjen, men enkelte strekninger har fortsatt redusert eller ingen framkommelighet. Det gjelder følgende:

  • Fidjestølveien i Kvås er ikke farbar.
  • Veien til Øysteinsland i Kvås er stengt (åpner torsdag).
  • Veien til Gauvik på Kvinesheia er stengt (åpner fredag).
  • På Åtland er det ikke muligheter for gjennomkjøring.

Oversikten oppdateres fortløpende ettersom ny informasjon foreligger. Følg ellers med på Statens vegvesen for oppdatering på veimeldinger.

Lenke til Statens vegvesen

Vis aktsomhet

Lyngdal kommune anmoder folk om å vise aktsomhet dersom de beveger seg i flomutsatte områder, og om å respektere sperringer som er satt opp.

Kontaktinformasjon

Har du problemer som følge av flommen så kontakt Tekniske tjenester på vakttelefonen, nummer 945 06 086 (NB - du kan ikke sende SMS til dette nummeret).

Aktuelle lenker

All relevant informasjon om flom- og skredvarsling finnes på nettsiden www.varsom.no. En tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Meteorologisk institutt (NMI), Statens vegvesen og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Her finner du blant annet til enhver tid oppdaterte varsler, og betydningen av ulike varslingsnivåer.

Lenke til varsom.no

Lenke til Meteorologisk institutt

Via lenken under kan du lese mer om beredskap i Lyngdal kommune, og blant annet finne gode tips for smart egenberedskap.

Lenke til infoside beredskap

Bilde av oversvømt hengebro over til Bringsjordneset

Sist oppdatert: 04. oktober 2017