Begrenset framkommelighet til Hausvik

Grunnet arbeid på hovedvannledningen vil deler av Ramsjordveien bli stengt.

Det skal monteres nye vannkummer på hovedvannledning til Hausvik. Det innebærer at deler av Ramsjordveien må stenges. Veien stenges i krysset ved avkjørsel til Hausvik, og i andre enden ved avkjørsel til Hausvik (hyttefelt), slik at omkjøring blir via Ramsjord. I første omgang vil veien bli stengt i ca to uker, når arbeidet med montering av nye vannkummer foregår. Oppstart er beregnet til uke 48.
I tillegg til nye vannkummer skal også Ramsjordveien inn til Hausvik oppgraderes med nytt forsterkningslag, bærelag og asfalt fra Vellevikveien og inn til avkjørsel til Hausvik Maritime. Ramsjordveien vil da være stengt i perioder på samme strekning som tidligere nevnt. I tillegg vil strekning fra avkjørsel Vellevikveien og inn til kryss Hausvik/Ramsjord være helt stengt kveld/nattestid i en periode grunnet utskifting av bærelag.
Framdriften vil være avhengig av værforhold, og tillater været det er planen å asfaltere før jul.
Stengning av vei annonseres og skiltes, samt at fastboende vil bli informert. Tidsrom for utførelse er beregnet i månedsskiftet november/desember.

Kontaktinfo

Spørsmål angende prosjektet kan rettes til Rune Aas på tlf 905 61 998, eller på epost via lenken under.

Kart som viser hvor veier stenges og omkjøringsmuligheter kan lastes ned via lenken under.
Sist oppdatert: 29. november 2019