Varsler redusert framkommelighet i Hamranveien

Grunnet anleggsarbeid blir det i høst redusert framkommelighet i Hamranveien.

Prosjekt Hamranveien

I forbindelse med arbeider med å legge nye rør for vann og avløp i Hamranveien, fra rundkjøring i Rosfjordveien og til krysset Hamranveien/Løkkeveien, vil det i perioden august til november bli redusert fremkommelighet. Det vil også bli en del støy fra maskiner som utfører arbeidet.
Vanntilførselen kan bli misfarget eller forsvinne i korte perioder da eksisterende vannledning skal skiftes ut og det i den forbindelsen lett kan oppstå brudd på ledningen. 

Hvor og når arbeidene pågår

Arbeidet starter opp i «område 1» (se kartet) ved rundkjøring og tar seg innover Hamranveien, videre til «område 2», markert med grønt, og avslutter i «område 3» (blått felt). Asfalten i område 1-2 vil bli fjernet ved oppstart. Tidsforbruk i det enkelte området vil være minimum fire uker.
Oppstart av arbeidene og stengt vei vil være mandag 12. august. Noe arbeider vil starte opp noen dager tidligere.
Normal arbeidstid vil være fra kl 0700 til 1600. Enkelte dager i forbindelse med omkoblinger av vann og avløp vil arbeidstiden bli forlenget til nødvendige arbeider er utført. Planlagte omkoblinger og provisorisk forsyning med stopp i vanntilførsel vil bli varslet.
Illustrasjon som viser hvor i Hamran anleggsarbeidene pågår

Om tilgang til eiendommene

Strekningen vil bli helt stengt for gjennomgang både for kjøretøy og gående under hele anleggsperioden. Gang- og sykkeltrafikk må benytte Løkkeveien. Beboerne vil kunne benytte veien for kjøring til og fra eiendommene. I korte perioder når arbeidene passerer innkjørslene vil den enkelte beboer ikke kunne få bilen inn på egen eiendom. Det vil derimot alltid være mulig å komme inn/ut av egen eiendom til fots. Utfordringen for huseierne vil være hvilken ende av anleggsområdet de må kjøre inn fra for å komme til eiendommene. Med å ta kontakt med arbeidsfolkene eller undertegnede vil alle få info og veiledning om hvilken innkjørsel de må benytte de neste dagene.
Det kan oppstå uforutsette problemer og situasjoner, vi vil da prøve å informere de involverte beboerne umiddelbart og få ordnet problemet så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon

Vi i Aas & Høiland AS beklager ulempene som beboerne får under anleggsperioden, men håper de kan glede seg over en ny fin vei og at problemer med vann og avløp skal være historie i lang tid framover etter at arbeidene er avsluttet.
For spørsmål angående prosjektet kan Rune Aas kontaktes på telefon 905 61 998, eller på epost via lenken under:
Lenke til epost Rune Aas
Sist oppdatert: 07. august 2019