Varsler tilsyn med smittevernreglene

Kriseledelsen i Lyngdal besluttet onsdag 24. mars at den lokale covid19-forskriften ikke forlenges ut over perioden den ble vedtatt for. Men kommunen varsler at det gjennom påsken vil bli ført tilsyn med at smittevern-reglene overholdes.
Kriseledelsen i Lyngdal besluttet onsdag 24. mars at den lokale covid19-forskriften ikke forlenges ut over perioden den ble vedtatt for. Men kommunen varsler at det gjennom påsken vil bli ført tilsyn med at smittevern-reglene overholdes.

Bakgrunnen for at den lokale forskriften ikke forlenges er de strengere nasjonale smitteverntiltakene som innføres fra og med torsdag 25. mars. De nye reglene og anbefalingene er publisert på regjeringen.no, og de er lenket opp her på Lyngdal kommunes hjemmeside:

Samleside om korona

Men Lyngdal kommune varsler altså at det gjennom påsken vil bli ført tilsyn med at smittevern-reglene overholdes.

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene overholdes. Ettersom de nasjonale retningslinjene ved inngangen til påsken blir strengere, samtidig med at tilstrømmingen av folk til Lyngdal også øker, vil det gjennom høytiden bli ført aktivt tilsyn med at smittevernreglene overholdes på offentlige steder.

Sist endret: 24.03.2021