Viktig om vannmåleravlesningen for 2019

På grunn av kommunesammenslåingen må vannmåleravlesningen gjøres tidligere i år. Siste frist er 30. september.

Illustrasjonsbilde av vannmålerNoen kunder vil motta SMS for avlesning, og må lese av innen fristen som er oppgitt i denne meldingen. Når du svarer på meldingen skal det ikke skrives inn noe annet enn tall. Røde tall eller tall etter komma på telleverket skal ikke tas med.

De som ikke mottar SMS får tilsendt kort for avlesning av vannmåler. Kortet sendes med posten. Her er fristen for å lese av og melde inn ny vannmålerstand mandag 30. september.

Målerstanden kan du registrere elektronisk, her på Lyngdal kommunes hjemmeside (se lenke nederst på siden). Koden for avlesning står på kortet du har mottatt. Målerstanden kan ikke registreres elektronisk før denne koden er mottatt.

Du kan også sende den avleste vannmålerstanden via epost, til post@lyngdal.kommune.no, eller ringe den inn til Servicekontoret på telefon 38 33 40 00. Husk da også å oppgi vannmålernummeret.

For spørsmål benyttes samme epost og telefonnummer.

På grunn av prosessen med kommunesammenslåing, herunder arbeidet med å avvikle de to eksisterende kommunene, vil det ikke bli anledning til å melde inn vannmålerstand etter 30. september. For vannmålere som ikke leses av innen denne fristen vil målerstanden blir stipulert på bakgrunn av foregående års forbruk. Det sendes ikke ut purring.

For alle abonnenter gjelder uansett at de siste tre måneders forbruk i 2019 (oktober, november og desember) vil måtte beregnes ut fra et gjennomsnittlig månedlig forbruk basert på den avlesningen kommunen mottar innen 30. september.

Faktura for kommunale avgifter vil bli sendt ut fra Lyngdal kommune i løpet av oktober, med 20 dagers forfall.

Dersom du opplever at avregningsstanden på din måler blir satt for høyt, kan du kontakte kommunen for korrigering ved 1. termin 2020.

Lenke til elektronisk vannmåleravlesning

Med vennlig hilsen Tekniske tjenester

Sist oppdatert: 10. september 2019