Vil du ha plass i «Infoen»?

Lyngdal kommune fortsetter ordningen med å utgi «Infoen», med aktivitetsoversikt for frivillige lag og foreninger i tidligere Audnedal kommune.
Lyngdal kommune fortsetter ordningen med å utgi «Infoen», med aktivitetsoversikt for frivillige lag og foreninger i tidligere Audnedal kommune.

Ønsker du å ha med informasjon om aktiviteter i «Infoen» som planlegges utgitt for mars måned, må du sende oss dette innen 25. februar.

Den trykte utgaven legges ut på innbyggertorgene og andre møtesteder i tidligere Audnedal. Digital utgave publiseres her på hjemmesiden.

Dette kan du sende inn:

  • Navn på lag / forening
  • Dato og klokkeslett for aktivitet
  • Hvor aktiviteten skjer
  • Kortfattet info om aktiviteten (maks 30 ord)
  • Navn på kontaktperson med telefon

Det inkluderes ikke egne vedlegg i «Infoen».

Alle opplysninger til «Infoen» sendes på epost til denne adressen:

aktivitet@lyngdal.kommune.no

Retningslinjer for «Infoen»

«Infoen» utgis av Lyngdal kommune. Målgruppen er primært innbyggere i tidligere i Audnedal kommune.

Innholdet i «Infoen» er basert på tilsendt informasjon fra frivillige, ikke kommersielle lag og foreninger.

«Infoen» utgis en gang i måneden. Forutsatt tilstrekkelig tilgjengelig informasjon.

Det videreformidles ikke informasjon om aktiviteter som strider mot norsk lov.

Vil du ha med informasjon om aktiviteter i ditt lag eller forening påfølgende måned, må redaksjonen få tilsendt det du ønsker publisert innen den 25. hver måned. Informasjon mottas kun på epost.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å korte inn og redigere tilsendt informasjon.

Redaksjonen er tilknyttet Innbyggertorget, og staben Samskaping og innovasjon.

Infoen faksimile mars 2020.png

Sist endret: 25.02.2020