Vil samle kommunens lag og foreninger

Fritidstilbudet i Lyngdal skal samles i én felles database.

Bilde av gjengen som nå oppfordrer Lyngdals lag og foreninger til å registrere segDerfor oppfordres nå alle kommunens lag og foreninger til å registrere seg på kommunens hjemmeside. I modulen lag og foreninger kan du enkelt opprette en egen side, og legge ut informasjon om virksomheten i din forening. Og absolutt alt av lag og foreninger inviteres til å registrere seg, fra den minste syforening til de største idrettslagene.

– Denne databasen vil kunne bli et verdifullt verktøy både for kommunen og for innbyggerne. Her vil man finne nyttig informasjon om de ulike foreningenes virksomhet, og nødvendig kontaktdata. Det siste ikke minst viktig for oss i vår dialog med foreningslivet, sier kultursjef Jan Seland. Han oppfordrer derfor på det sterkeste alt av lag og foreninger til å registrere sine aktivitetstilbud på kommunens hjemmeside.
   – Denne databasen blir bare så god som foreningslivet selv gjør den til, sier han.
   Kultursjefen ser ikke bort fra at det kan bli et krav om slik registrering for å kunne søke kulturmidler, men per idag er ikke så tilfelle.

Nøyaktig hvor mange lag og foreninger det egentlig finnes i Lyngdal har ikke en gang kultursjefen noen fullgod oversikt over.
   – Jeg håper og tror mange vil få seg noen aha-opplevelser etterhvert som de ulike foreningene registrerer seg. Kanskje mange også oppdager likesinnede de fra før ikke kjente til, og som de kan samarbeide med, sier han.

450 frivillige årsverk

Leder av Lyngdal frivilligsentral, Beate M. Johnsen, presiserer at frivillige lag og foreninger yter et ikke uvesentlig bidrag til verdiskapningen i kommunen.

– Ut fra en beregningsmodell kan man anslå at frivillig arbeid i en kommune på Lyngdals størrelse utgjør rundt 450 årsverk. Skal man gjøre det om i kroner og øre snakker vi om ganske betydelige summer, sier Johnsen.
   På lik linje med kultursjef Seland ser også hun fram til å kunne nyttiggjøre seg informasjonen som blir tilgjengelig i modulen lag og foreninger på kommunens hjemmeside.
   – En slik samlet oversikt over frivillighet med kontaktinformasjon har vært et savn, sier hun.

Her på kommunens hjemmeside finner du modulen for lag og foreninger under fanen kultur og fritid, eller ved å følge lenken nederst på denne siden.

Slik gjør du det

Når du skal registrere din forening gjøres følgende:

  • Du klikker på «opprett forening», logger inn med ID-porten og registrerer dine opplysninger. For å få fullført registreringen er det et skjema som må fylles ut. Punktet som omhandler foreningsinformasjon skal/bør inneholde epostadresse (obligatorisk), antall medlemmer (obligatorisk), antall medlemmer under 20 år, bankkonto, organisasjonsnummer, evt. paraply/forbund, besøksadresse og postadresse.
  • Når dette er gjort får kommunen varsel per epost om at det er gjort en ny registrering på lag og foreninger.
  • Webredaksjonen i kommunen logger på, leser gjennom og godkjenner innholdet før publisering.
  • Foreningen dukker så opp i registeret på kommunens hjemmeside.

Nøkkelpersoner i de ulike lag og foreninger kan når som helst logge seg på for å vedlikeholde dataene. Noe Jorun Seland i kommunens webredaksjon påpeker er absolutt kritisk for kvalitetssikringen av informasjonen.
   – Dette blir ikke bedre enn hva den enkelte forening gjør det til selv. Slurves det med oppdateringen blir innholdet fort utdatert, sier hun.

Lenke til modulen "Lag og foreninger"


Tekst og foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 11. januar 2017