Etablererprøven

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

   Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

   Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

   Målgruppe

   Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

   Vilkår

   Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må du som daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven og ha god vandel. Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

   Starter du som daglig leder i serveringsvirksomhet som allerede har bevilling, må du også avlegge etablererprøven.

   Veiledning

   Du melder deg opp til etablererprøven ved å kontakte kommunen.

   Du avlegger prøven i kommunens lokaler. Du må ha med gyldig legitimasjon. Som hjelpemiddel er lovsamling (rene lov- og forskriftstekster) tillatt.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Du finner informasjon om etablereropplæring på etablerer.no.

   Søkeord

   bedrift, etablering, etablereropplæring, eksamen, servering, alkohol, salg, økonomistyring, oppstart, daglig leder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, prøve, test, bevis
   Sist oppdatert: 28. august 2015