Din side

Informasjon

Dette er en side for å komme lettere til med elektroniske tjenester i offentlig forvaltning. Under finner du ulike tjenesteområder som kan være aktuelle for deg.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Over 3 millioner innbyggere har tatt i bruk ID-porten, og benytter denne løsningen til sikker kommunikasjon med stat og kommune. 

ID-porten blir benyttet av over 300 offentlige virksomheter og gir tilgang til over 400 forskjellige tjenester. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Lenke til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Elektroniske skjema fra Lyngdal kommune blir koblet til ID-porten. Lyngdal kommune tar i bruk MinID som innlogging på enkeltskjemaer. Du vil finne at vi krever bruk av MinID i enkelte søknadsskjemaer. MinID tilsvarer mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3).

Vi anberfaler sterkt at du logger deg på sikkerhetsnivå 4, bruk av BankID, Buypass eller Commfides. Ved å bruke sikerhetsnivå 4 får du med en gang tilgang til alle våre tilgjengelige tjenester.

Mer informasjon om ID-porten finner du på sidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Lenke til elektroniske skjema

Svar ut - digital forsendelse fra Lyngdal kommune

Lyngdal kommune sender brev og vedtak i dag til din digitale postkasse. I dag kan du velge mellom Digipost og eBoks som digital postkasse. E-boks er ikke tilgjengelig enda. Når du registrerer deg som bruker av digital postkasse vil du automatisk få tilsendt svarene fra kommunen dit.

Vi har laget en egen side der du finner mer informasjon om digital post fra Lyngdal kommune.

Lenke til informasjon om digital post fra Lyngdal kommune

Kommunen bruker også "Altinn" som meldingstjeneste. I praksis vil det si at nye brev og dokumenter vil ligge samme sted som selvangivelsen.

Lenke til Altinn

Ditt NAV

NAV har egen tjeneste som de kaller "Ditt NAV". Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester.

Lenke til Ditt NAV

Min helse

På Min helse kan du logge inn for å se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, melde bivirkninger, se din kjernejournal (pilotområder) og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.

Lenke til Min helse

Infoland

Lyngdal kommune har valgt å benytte Infoland® som hovedkanal for distribusjon av eiendomsinformasjon, kart og geodata til næringslivet og private.

Du finner mer informasjon om Infoland via lenken under:

Lenke til informasjonsside om Infoland

Innbyggerinitiativ - Min sak

Innbyggerinitiativ betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune selv kan fremme saker du er opptatt av inn for politisk behandling. Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett. Det betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år. Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Initiativretten er ikke ment som en adgang til å få tatt allerede avgjorte saker som man har vært uenige i utfallet av opp på nytt.

Du kan sette saker på den politiske dagsorden ved å benytte tjenesten "Min sak". Les mer om "Min sak" i portalen vår.

Lenke til informasjon om "Min sak"

Fiks gata mi

"Fiks gata mi" er et nettsted der du som innbygger kan rapportere tagging, hull i veien, ødelagte gatelys eller søppel. Nettstedet har også egen mobil-app som akn lastes ned og brukes i rapportering.

Det er en god veiledning for hvordan du går fram når du melder inn en rapport.

Lenke til "Fiks gata mi"

Lenke til nettstedet "Fiks gata mi"

Sist oppdatert: 25. november 2014
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00