Gebyr- og betalingsoversikt

Kommunale avgifter, priser, gebyrer og egenbetalinger vedtas av Lyngdal kommunestyre i desember hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram for kommende fireårsperiode.

Grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp kalles G. Grunnbeløpet justeres som regel en gang i året. Via lenken under finner du informasjon om gjeldende grunnbeløp:

Lenke til Lovdata, forskrift om grunnbeløp

Avgiftsområder

Festeavgift gravsteder

Lenke til betalingssatser festeavgift for gravsteder

Helse og omsorg

Lenke til brukerbetaling helse og omsorg

Kultur og fritid

Lenke til betalingssatser for kulturskolen

Plan, teknisk og eiendom
Reisevaksiner

Personer som skal reise utenlands bør vurdere vaksine i god tid før avreise. Lyngdal helsestasjon gir tilbud til alle som trenger rådgivning og vaksine før utenlandsreiser.

  • Åpningstid: Onsdager og torsdager kl. 13.00-15.30
  • Timebestilling på telefon 38 33 40 90

Oversikt over betalingssatser for konsultasjon og vaksiner finner du via lenken under:

Lenke til betalingssatser for reisevaksiner

Skole og barnehage
Utleie

Lenke til betalingssatser utleie kommunale lokaler og uteområder

Sist oppdatert: 04. januar 2019