Kjernejournal

Informasjon

Nasjonal kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler utvalgte og viktige opplysninger om din helse. Via helsenorge.no har du tilgang på din kjernejournal, og kan der selv bidra med viktige opplysninger om deg selv og egen helse. Fra 1. mars 2016 ble kjernejournal tilgjengelig for alle innbyggere på Sørlandet med folkeregistrert adresse i kommunene som sogner til Sørlandet sykehus. På denne siden kan du lese mer om kjernejournal, og hvordan denne faktisk kan bidra til å redde liv.

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon og navn på nærmeste familie. Hvis du har vært til behandling på sykehus etter 2008, står det også tidspunkt for besøket og hvilken avdeling du har vært på. Det vil ikke stå noe om diagnoser eller notater legen har skrevet i forbindelse med behandlingen.

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne kritisk informasjon om helsetilstanden din. Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal å finne viktige helseopplysninger. Kjernejournal vil bidra til tryggere behandling og kan redde liv.

Hva inneholder kjernejournal?

Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk. Har du alvorlige allergier eller en sjelden lidelse som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time. I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:

  • Egne registreringer (såsom nærmeste pårørende med kontaktinfo)
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Kritisk informasjon
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal
  • Familie, adresse og fastlege
  • Innstillinger

Egne registreringer

Du kan som ovenfor nevnt selv bidra til å gjøre din kjernejournal bedre ved å registrere egne opplysninger. Det vil gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og helsen din. Under egne registreringer kan du legge inn:

  • Nærmeste pårørende - personer du ønsker helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir syk.
  • Opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov - utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
  • Egen sykehistorie - tidligere behandling eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

Reservasjon og kontaktinfo

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg mot dette. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no / kjernejournal (se mer info om pålogging nedenfor) og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Har du spørsmål om kjernejournal eller andre tjenester på helsenorge.no, kan du ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).

Logg inn i Min helse

Via lenkene under kan du lese mer om kjernejournal på helsenorge.no, se informasjonsfilm og logge deg inn i Min helse for å se og ajourføre din egen kjernejournal. Du kan logge deg inn med elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides).

Lenke til helsenorge.no / Min helse

Lenke til informasjonsfilm

Sist oppdatert: 08. mars 2016
Kommuneoverlege

Besøksadresse:

Postboks 353
4577 Lyngdal

Posadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ann-Margreth Haaland

Tittel: Kommuneoverlege

Telefon: 952 45 089