Legevaktordningen i Lyngdal

Informasjon

Lyngdal deltar i samarbeid om interkommunal legevakttjeneste, lokalisert til Flekkefjord sykehus.

Døgnbemannet nummer til legevakten er 116 117 (nasjonalt legevaktnummer).

Ved livstruende og svært alvorlige situasjoner, ring 113.

Du kan lese mer om legevaktordningen for Lyngdal kommune på legevaktens hjemmeside: Lenke til legevaktens hjemmeside.

For avtale om konsultasjon, timebestilling mm. kontaktes Lyngdal legesenter, telefon 38 34 04 40.

Legevakt kveld, helger og helligdager

Den interkommunale legevakttjenesten er lokalisert i lokalene til Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, inngang ved akuttmottaket fra kl. 16.00 - 08.00 hverdager og hele døgnet helg og helligdager. Legevakten har felles inngang og venterom med akuttmottaket.

I 2015 ble det innført nytt nasjonalt nummer til legevakten. Når du ringer 116 117 settes du automatisk over til den legevakten som kommunen du oppholder deg i tilhører.

Lenke til informasjonsside om nytt nasjonalt legevaktnummer

Hjertestartere

Det finnes flere hjertestartere tilgjengelig i Lyngdal. Vi har laget en egen informasjonsside med oversikt. På den siden finner du også nedlastbart PDF-dokument med informasjon om hvor hjertestarterne er plassert, og nødvendig kontaktinfo.

Lenke til informasjonsside om hjertestartere i Lyngdal

Sist oppdatert: 21. august 2014