Helsestasjon 0-5 år

English version -  Norsk versjon

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbud om oppfølging av barnet på helsestasjonen. Dette er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunen.

   Helsestasjonen gir blant annet tilbud om: 

   • hjemmebesøk til nyfødte
   • ammeveiledning
   • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
   • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
   • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
   • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
   • barseltreff for mødre med nyfødte barn

   OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

   Målgruppe

   Alle barn i aldersgruppen 0-5 år, både egenfødte og adoptivbarn, og deres foreldre.

   Vilkår

   Tjenesten gjelder for personer i aldersgruppen 0-5 år.

   Samarbeidspartnere

   Veiledning

   Når du har fått barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen . Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon


    

   Søkeord

   Helsestasjon, barselgruppe, helsesøster, helsetjenester, vaksine, amme, helseundersøkelser, utvikling, adferd, barsel, barseltreff, hjemmebesøk, søvn
   Sist oppdatert: 08. august 2014