Vaksiner

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Du får tilbud om vaksine mot smittsomme sykdommer av kommunens helsetjeneste. Hensikten med vaksinasjon er å gjøre deg immun uten den risikoen det innebærer å gjennomgå selve sykdommen.

   Kommunen har disse tilbudene:

   Barnevaksinasjon

   Barnevaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Alle nybakte foreldre vil bli kontaktet av kommunens helsestasjon og få tilbud om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet.

   Vaksinasjon mot sesonginfluensa

   Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du:

   Ta kontakt med fastlegen din for å få vaksinen. Bor du i omsorgsbolig eller sykehjem vil du få tilbud om vaksinen der. Du bør ta vaksinen årlig i perioden september – november.

   Reisevaksinasjon

   Råd om vaksiner før utenlandsreiser får du av kommunens helsetjeneste. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laget en samleside med råd om hvilke reisevaksiner du bør ta.

   Gjeldende fra 30. juni 2019 tilbys ikke reisevaksinering på helsestasjonen.

   Annen vaksinasjon av voksne

   Du kan henvende deg til kommunens helsetjeneste ved behov for:

   • Oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet
   • Vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse
   • Vaksiner ved graviditet
   • Vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

   Vaksinasjon ved pandemi

   Ved et ev. utbrudd av pandemi, vil kommunens helsetjeneste sørge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer om hvem som skal tilbys vaksine.

   Målgruppe

   Personer med behov for beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

   Vilkår

   Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

   • Barnevaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.
   • Tilbudet om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser gis av helsetjenesten i kommunen. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

   Lover

   Veiledning

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Pris:
   Du må betale en egenandel for noen vaksiner. Grunnvaksine for barn er gratis.

   Søkeord

   smittevern, difteri, kikhoste, polio, meslinger, kusma, røde hunder, livmorhalskreft, hepatitt B, BCG,DTP, Hib, PKV, DT, MMR, HPV, reisevaksine, kolera, malaria, rabies, tyfus, gulfeber, hjernehinnebetennelse
   Sist oppdatert: 08. april 2019