Enhet for barn og unge - helsestasjonen

Informasjon

Enheten gir tilbud til barn og unge mellom 0 og 20 år og ligger i 3. etasje i rådhuset. Åpningstidene følger rådhusets, som er fra kl. 8 til 15.30 mandag til fredag (kl. 15 i juni, juli og august).

Helsestasjonens tilbud:

 • barnevaksinering
 • helsekontroll
 • undersøkelse av syn og hørsel
 • oppfølging av vekst og utvikling
 • forebyggende psykososialt arbeid
 • opplysningsvirksomhet
 • hjemmebesøk
 • bistand og samarbeid med skole
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov.
 • Helsestasjon for ungdom hver mandag mellom klokken 15 og 17. Tilbudet følger skoleruten (det vil si stengt i skoleferien).

Fagpersoner du møter på helsestasjonen:

 • helsesøster
 • lege
 • jordmor
 • SLT-koordinator

Skolehelsetjenesten

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med:

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir.
 • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
 • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
 • Delta i tverrfaglige team på skolen
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

TJENESTER

Sist oppdatert: 18. juli 2019
Enhet for barn og unge - helsestasjonen

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 3. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 90

Kontaktperson: Karen Elizabeth Lind

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 90 - mobil: 990 87 369