Lyngdal frivilligsentral

Informasjon

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag / foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. I Lyngdal holder frivilligsentralen til i rådhuskjelleren. Der har de åpen kafé hver tirsdag og torsdag fra kl. 10 til 14. Stikk gjerne innom for en prat!

Frivillig.no – rekruttering av nye frivillige

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige, og ble lansert 5. desember 2015. Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet og er et verktøy i en kampanje for felleskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til i perioden 2016-2018. På frivillig.no kan du blant annet søke på oppdrag i din kommune som det søkes frivillige til. Skriv inn Lyngdal i søkefeltet, og du får opp oversikten over alle oppdrag som er lagt inn.

Fra august 2016 rettes kampanjen også mot organisasjoner, lag og foreninger med mål om å få flest mulig til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt, og mangfoldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. Frivillig.no er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.
 
Lenke til frivillig.no

Hvem kan være frivillig?

  • Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
  • Du som er blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange.
  • Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
  • Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
  • Du som ønsker å være medmenneske.

Eksempler på oppgaver kan være: Telefonkontakt, turvenn, besøksvenn, butikkvenn, kinovenn, leksehjelp, reservebesteforeldre, barnevakt og mye mye mer. Det kan være praktiske oppgaver som snømåking, hagestell, handling eller lignende. Kanskje har du en hobby eller et yrke som kan være til inspirasjon og nytte for andre gjennom kurs og rådgivningstjeneste?

Kontaktinfo og hjemmesider

Ønsker du å melde deg som frivillig, eller gjerne vil vite mer, så ta kontakt for en uforpliktende samtale. Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv.

Du treffer oss på telefon 945 06 020, og på epost via lenken under. Eller besøk oss gjerne i rådhuskjelleren

Lenke til epost Lyngdal frivilligsentral

Lyngdal frivilligsentral har også egen facebookside:

Lenke til Lyngdal frivilligsentral på Facebook

Lyngdal frivilligsentral har egen hjemmeside under Norges frivilligsentraler.

Lenke til Lyngdal frivilligsentral

Sist oppdatert: 08. juli 2016
Lyngdal frivilligsentral

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Posadresse:

Postboks 353
4577 Lyngdal

Telefon: 945 06 020

Kontaktperson: Beate Marie Johnsen

Tittel: Daglig leder

Telefon: 945 06 020