Lyngdal frisklivssentral / A Healthy Life Centre

Informasjon / information

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner. Personer kan bli henvist av fastlege, helsesøster, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

A Healthy Life Centre (HLC) is an interdisciplinary primary health care service which offers effective, knowledge-based measures for people with, or in high risk of disease, who need support in health behaviour change and in coping health problems and chronic disease.

Tilbud i frisklivssentralen

Frisklivsresept:
Frisklivsresept er et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og oppfølgingstilbud over 12 uker for endring av levevaner. Frisklivsresept passer for deg som har utviklet risikofaktorer eller er i faresonen for å utvikle sykdom (for eksempel overvekt/fedme, diabetes, høyt blodtrykk, inaktivitet, muskel- og skjelettplager mm).
Tilbudet startes og avsluttes med en helsesamtale som baseres på motiverende intervju. Trening er en sentral del av frisklivsresepten.

Friskliv familie:
Ett av seks barn strever med overvekt eller fedme. Forskning viser at de fleste ikke vokser det av seg men tar det med inn i ungdomsårene og voksenlivet. Det er derfor viktig å ta tak i utfordringene på et tidlig tidspunkt. Frisklivssentralen kan i samarbeid med helsestasjonen tilby oppfølging av barn og unge med utfordringer knyttet til overvekt og levevaner. Dette gjøres i et familieperspektiv.

Kurs:
Frisklivssentralen arrangerer i tillegg jevnlige kurs innen levevanefeltet. Disse vil bli kunngjort her på hjemmesiden.

 

 

Frisklivssentralens logo

Kontaktinformasjon

Lyngdal frisklivssentral holder til på helsestasjonen, som du finner i 3. etasje på rådhuset.

Frisklivssentralens leder er Linn Gyland. Hun treffes på telefon 911 15 945, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Linn Gyland

Sist oppdatert: 18. juli 2019
Frisklivssentral

Besøksadresse:

Stasjonsgata 12 (Lyngbygget, 3. etasje)
4580 Lyngdal

Posadresse:

Stasjonsgata 12
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 90

Kontaktperson: Linn Gyland

Tittel: Leder

Telefon: 911 15 945