SLT

Informasjon

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak, og er en forpliktende samarbeidsmodell mellom Lyngdal kommune, Lyngdal lensmannskontor og andre instanser som arbeider med barn og unge.

Styringsgruppen

Det styrende nivået i SLT-modellen har ansvar for kommunenes samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Styringsgruppen i Lyngdal består i tillegg til SLT-koordinatoren av lederen for Enhet for barn og unge, samt representanter fra politiet og kommuneledelsen. Styringsgruppen setter mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebyggingen ut fra kunnskap om og statistikk fra kommunen.

Arbeidsgruppen

I Lyngdal er SLT-arbeidsgruppen satt sammen av personer fra ulike instanser i kommunen. Blant annet politi, barnevern, skole, frivilligsentral, psykisk helse, rustjenesten, flyktningetjenesten, helsestasjonen og kultur. Arbeidsgruppen skal fatte beslutninger og sette inn ressurser.

Når arbeidsutvalget har satt opp satsningsområder har SLT-koordinator, i samarbeid med andre instanser, ansvar for at beslutningene settes ut i aktiv handling.

Kontaktinformasjon

Helge Lohne, SLT-koordinator / ungdomskontakt, telefon 38 33 42 15 / 945 06 067.

Lenke til epost SLT-koordinator

SLT-koordinator i Lyngdal kommune er tilknyttet Enhet for barn og unge (helsestasjonen), og lokalisert til 3. etasje i rådhuset.

Sist oppdatert: 23. mars 2017
Enhet for barn og unge - helsestasjonen

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 3. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 90

Kontaktperson: Karen Elisabeth Lind

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 90 - mobil: 990 87 369