Lister barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid


Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig.
Barnevernet kan være en støttespiller for ban og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem.
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.


Lister barnevern består av kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Audnedal og Hægebostad.


For kontakt med Lister barnevern:
38 38 20 00 | Postboks 100, 4552 Farsund

Besøksadresse: Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund

post@farsund.kommune.no

Lenke til Lister barnevern - hjemmeside

Sist oppdatert: 27. juni 2019
Barnevern

Besøksadresse:

Brogaten 7
4550 farsund

Posadresse:

Postboks 100
4552 Farsund

Telefon: 38 38 20 00

Kontaktperson: Bodil Glomsheller

Tittel: Fungerende leder

Telefon: 488 90 785