Fosterhjem – har du rom for én til?

Illustrasjonsbilde av fosterfamilieInformasjon

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 11.000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. På Agder er det løpende behov for nye fosterhjem. Har du rom for en til? Behovet inneværende år (2015) er per september et 80-tall nye fosterhjem. Hvert år er det behov for rundt tusen nye fosterhjem i Norge, og behovet vil øke i årene som kommer. Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme, og åtte av ti fosterforeldre anbefaler andre å ta i mot et barn.

Trygghet, omsorg og kjærlighet

Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna handler det ofte om det mange tar for gitt: Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinjen. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.
   Gode fosterforeldre finnes over alt. I store familier, små familier, flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Kontaktinfo

Er dette noe for deg og din familie?
   På våre nettsider www.fosterhjem.no og på informasjonsmøtene våre får du svar på de fleste spørsmål. På kursene våre får du god innsikt i det å være fosterforelder, og om dette passer for deg.

Vil du vite mer?
Ta gjerne kontakt med Bufetats fosterhjemstjenester på Agder via telefon eller epost:

Felles sentralbordnummer er 466 17 900.

Lenke til epost Bufetat Kristiansand

Lenke til epost Bufetat Arendal

Lenke til tjenestebeskrivelse fosterhjem

Sist oppdatert: 25. mars 2015