Startlån og boligtilskudd

Informasjon

Startlån (tidligere kalt etableringslån) kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

For å søke startlån benyttes elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet krever pålogging via MinID. Mer info og lenke til søknadsskjema finner du på Husbankens hjemmeside via lenken under:

Lenke til Husbanken

Lenke til infoside om tilskudd

Lenke til infoside om bostøtte

Kan jeg få startlån?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Disse er i målgruppen for å motta startlån fra kommunen:

Barnefamilier
 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen.
Mottagere av trygd / offentlige ytelser
 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
Boliglåntakere med gjeldsproblemer
 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.
Andre
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etableringsfasen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Kontaktinfo

Ønsker du kontakt med en av kommunens saksbehandlere på området, kan du avtale møte på telefon 38 33 40 00, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 27. september 2016
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00