Tilskudd til tilpasning av bolig for funksjonshemmede

Informasjon

Lyngdal kommune behandler søknader om tilskudd til tilpasning av boliger for funksjonshemmede to ganger i året, vår og høst. Søknadsfrist er i utgangspunktet 21. mai og 21. oktober. Det tas forbehold om at datoene kan avvike noe. Men dato for søknadsfrist blir alltid kunngjort her på hjemmesiden og i lokale media god tid i forveien.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret på rådhuset, eller det kan lastes ned via lenken under:

Lenke til søknadsskjema

Boligtilskudd kan også søkes i kombinasjon med lån til tilpasning. Lyngdal kommune behandler også søknad om tilskudd til etablering til økonomisk vanskeligstilte. Tilskudd til etablering kan søkes hele året.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til Servicekontoret.
Telefon 38 33 40 00. Eller via epost:

Lenke til epostadresse

Lenke til tjenestebeskrivelse boligtilskudd

Sist oppdatert: 27. april 2015
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00