Forliksrådet i Lyngdal

Informasjon

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i sivile saker og behandler ikke straffesaker. Som hovedregel skal en sivil tvistesak behandles i forliksrådet før den ev. kan fremmes for tingretten. Forliksrådets sekretariatsoppgaver blir utført av politiet som en sivil oppgave.

Forliksrådet i Lyngdal

Forliksrådet består av tre lekfolk med varamedlemmer. Disse velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. For inneværende periode består forliksrådet i Lyngdal av følgende personer:

  • Sten Sørensen – leder
  • Ingolf Støle
  • Liss Mona Lindstrand

Varamedlemmer:

  • Thor-Ove Aas
  • Mariann Vogsland
  • Leif Bjarne Hestad

Les mer om forliksrådet via lenken under:

Lenke til tjenestebeskrivelse forliksrådet

Kontaktinfo

Sekretariatet for forliksrådet i Lyngdal er lokalisert til Flekkefjord politistasjon, telefon 38 32 52 00.

Sist oppdatert: 28. desember 2016