Psykiske helsetjenester

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Har du psykiske helseplager som gjør hverdagen strevsom? Har du utfordringer i livet ditt som gjør at du trenger hjelp og støtte? Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen.

   Tilbudene er fleksible og blir tilpasset din situasjon. Du kan få tilbud om:

   • personlig oppfølging og samtaler
   • gruppesamtaler
   • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
   • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
   • kurs i depresjonsmestring
   • kurs ved aktivitetshus eller ved frisklivssentral
   • sosiale aktiviteter

   Når det er naturlig og ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

   Målgruppe

   Personer som bor hjemme og:

   • fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske helseplager
   • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
   • er i en krisesituasjon som medfører behov for profesjonell hjelp

   Pårørende

   Vilkår

   Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Det er ditt behov som er avgjørende for om du vil kunne motta tjenesten.

   Samarbeidspartnere

   • Fastlege
   • Legevakt
   • Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
   • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

   Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

   Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

   Psykisk helsevernforskriften

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Du kan selv ta kontakt med kommunens psykiske helsetjeneste. Henvisning fra fastlegen er ikke nødvendig. Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

   Saksbehandling

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Psykisk helse (helsenorge.no)

   Her får du hjelp (Rådet for psykisk helse)

   Søkeord

   Psykisk, problemer, helsevern, depresjon, deprimert, deppa, depressiv, lidelse, selvmord, selvmordstanker, suicidal, suisidal, selvskading, spiseforstyrrelse, bulimi, anoreksi, angst, panikkangst, tvangstanker, sorg, sorgreaksjon, krisesituasjon, livskrise, samlivsproblemer, samlivsbrudd, skilsmisse, nedstemt, nedfor, trist, isolasjon, isolert, ensom, ensomhet, mobbing, utestenging, bipolar, schizofren, fobi
   Sist oppdatert: 08. august 2014