Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Har du en kjent diagnose, rusproblemer eller kronisk sykdom og har behov for akutt hjelp pga. smerter eller forverring av tilstanden? Da kan kommunen tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) i form av en akuttplass på sykehjem slik at du slipper å legges inn på sykehus.

   Formålet med ØHD er at du skal få rett behandling til rett tid i ditt nærmiljø. Det er fastlegen din eller legevaktslege som bestemmer om du bør legges inn på sykehus eller om du kan få et like godt tilbud ved kommunens ØHD-avdeling.

   Dette kan du forvente etter innleggelse:

   • Observasjon, rask diagnostikk og igangsetting av behandling.
   • Daglig vurdering av tilsynslege i ukedagene og legevaktslege i helgene.
   • Sykepleier tilgjengelig døgnet rundt

   Opphold ved ØHD-avdelingen vil normalt vare inntil tre døgn. Da vil du enten:

   • få reise hjem
   • bli overført til en annen avdeling eller til sykehus
   • få forlenget oppholdet ved ØHD-avdelingen

   Målgruppe

   Voksne pasienter som trenger akutt behandling og observasjon, men ikke spesialisert sykehusbehandling. Tilstanden trenger ikke være kritisk eller livstruende.

   Eksempler på pasientgrupper er:

   • Eldre og pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt, astma, kols og diabetes.
   • Pasienter med akutte og avklarte lidelser som lungebetennelse, smerter ved nyre- eller gallestein, forgiftning, hjernerystelse ol.
   • Kreftpasienter med forverring av smerter med behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene.
   • Pasienter med psykisk sykdom eller rusproblematikk.

   Vilkår

   En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der utredning eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden behøver ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.

   Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen.

   Samarbeidspartnere

   • Fastlege
   • Legevakt
   • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)

   Lover

   Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 (Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp)

   Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

   Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Kontakt fastlegen din eller legevakt. Før ev. innleggelse ved ØHD-avdelingen skal legen vurdere:

   • hvor alvorlig tilstanden er
   • om du har funksjonssvikt
   • din tidligere sykehistorie
   • din psykiske og kognitive tilstand
   • om det er forsvarlig å velge det kommunale ØHD-tilbudet framfor sykehusinnleggelse

   Legen skal sørge for en plan på observasjon og behandling for det første døgnet etter innlegging.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til ØHD-avdelingen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Øyeblikkelig, hjelp, døgn, opphold, spesialisthelsetjeneste, tjeneste, helse, omsorg, kommune, lege, legevakt, observasjon, behandling, rus, psykisk
   Sist oppdatert: 08. august 2014