Samhandlingsreformen

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre:

   • Reformen skal bidra til at man forebygger helseplager framfor bare å reparere plager som allerede har oppstått.
   • Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor.
   • Reformen skal bidra til at ulike ledd i helsetjenesten jobber bedre sammen.

   Tjenestene skal ha god kvalitet, høy pasientsikkerhet, lav ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker.

   Hva betyr samhandlingsreformen for deg?

   • Lettere å få helsehjelp lokalt
   • Bistand til koordinering av behandling og oppfølging
   • Bredere tilbud i kommunen
   • Bedre oppfølging av deg som har kroniske lidelser
   • Flere tilbud for deg som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
   • Mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

   Reformen innføres gradvis med startskudd 1. januar 2012. I første omgang vil samhandlingsreformen gjelde somatiske lidelser, og etter hvert vil den også i større grad omfatte psykiatri og rus.

   Målgruppe

   Innbyggere i kommunen med behov for helse- og omsorgstjenester.

   Vilkår

   Samhandlingsreformen er ikke en tjeneste i seg selv, men et samlebegrep for flere tjenester innen helse- og omsorgssektoren i kommunen.

   Samarbeidspartnere

   Helseforetakene

   Lover

   Lov om folkehelsearbeid § 4 (Kommunens ansvar for folkehelsearbeid)

   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-4 (Kommunens plikt til samhandling og samarbeid)

   Veiledning

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Kommune, samhandling, forebygge, behandle, helse, omsorg, pasient, bruker
   Sist oppdatert: 08. august 2014