Hospiteringsordning for sykehusansatte

Har du lyst til å hospitere i Lyngdal kommune?

Informasjon

Erfaringer fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand, som siden 2010 har hatt en gjensidig avtale om hospitering, viser at dette er nyttig. Hensikten med hospitering mellom sykehus og kommuner er oppsummert i følgende punkter:

  • Øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder / arbeidsfelt
  • Øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Lyngdal kommune! Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss.

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus HF. Hospiteringen avvikles tirsdag, onsdag og torsdag i uke 11 og uke 43.

Hospiteringsprogram

Det er to ulike hospiteringsprogram. De kan lastes opp via lenkene under. Våre enheter har kapasitet til å ta imot to hospitanter hver vår og høst.

Lenke til hospiteringsprogram 1, Hjemmebaserte tjenester og korttidsavdeling

Lenke til hospiteringsprogram 2, Enhet for psykisk helse og habilitering

Programmene vil kunne bli tilpasset.

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder / miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Her på hjemmesiden kan du leser mer om Lyngdal kommune og om de ulike enhetene i kommunen.

Søknad om hospitering

Frist for søknad er 15. desember for hospitering på våren, og 15. juni for hospitering på høsten.

Søknadskjema for sykehusansatte finner du på eget Intranett.

Du må også fylle ut egenerklæring for tuberkulose og MRSA!

Lenke til skjema egenerklæring

Kontaktpersoner

Anne Moi Bø, helse- og omsorgsfaglig ansvarlig
Lenke til epost Anne Moi Bø

Ingunn Skretting, fagutvikler
Lenke til epost Ingunn Skretting

Sist oppdatert: 31. mai 2018