Kvås bofellesskap

Informasjon

Kvås bofellesskap ligger i nordre delen av Lyngdal kommune, 13 km fra sentrum. I Kvås er det nærbutikk, barneskole, barnehage, idrettslag og treningsstudio. Det er mange turmuligheter.

Bofellesskapet er organisert som egen avdeling i Enhet for habilitering, og enhetsleder er øverste leder. Avdelingsleder er ansvarlig for daglig drift og faglig tilbud.

Bofellesskapet har felles stue og kjøkken. Det er fire dobbeltrom, fire enkeltrom og to treningshybler med stue, soverom og kjøkken med plass til to ungdommer i hver hybel. Til sammen er det plass til 16 ungdommer.

Bilde av Kvås bofellesskap fra utsidenBofellesskapet har døgnbemanning. Det er alltid minst to ansatte på jobb. Personalet er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleier, sosionomer, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, bachelor i kulturell forståelse og miljøarbeidere med variert erfaring fra arbeid og egenerfaringer fra integrering.

Alle ungdommer bor på dobbeltrom i hovedbygningen først. Når en ungdom viser nok modenhet og selvstendighet, så tilbys denne å flytte i treningshybel. Det er primærkontakt og avdelingsleder som gjør denne vurderingen sammen med ungdommen.

Når en ungdom kommer til Kvås, så får denne en primærkontakt og en sekundærkontakt. Disse to vil sammen med avdelingsleder ha et hovedansvar for å følge opp ungdommen. Andre voksne vil også delta i daglig kontakt med ungdommen og hjelpe når det er behov.

All mat tilberedes på felleskjøkkenet. Det varieres mellom å lage lokal mat og internasjonal mat. Så langt det er praktisk og økonomisk mulig, så brukes det Halalkjøtt i tilberedningen. Det lages også vegetarmat og mat uten Halalkjøtt.

Vi har tre biler på Kvås. Til aktiviteter så avtaler ungdom og voksne transport. Busskortet må brukes ved reiser ut av Lyngdal.

Alle ungdommer begynner på Lyngdal voksenopplæring på skole. Her har man jevnlig samtaler og tester med hver ungdom for å kartlegge norskferdigheter. Det er nødvendig å gjennomføre de forskjellige trinnene i norskopplæringen før en ungdom kan starte på grunnskoleopplæring på voksenopplæringen. Når grunnskolen er bestått, kan ungdom søke videregående skole.

Kontaktinformasjon og lenker

Telefon 1 959 99 708        
Telefon 2 414 28 677        

Avdelingsleder Barbro Aaberg kan treffes på telefon 38 33 34 00, mobil 945 06 015 eller på epost via lenken under.

Lenke til epost avdelingsleder

Lenke til Lyngdal voksenopplæring

Lenke til psykisk helse og habilitering

Sist oppdatert: 05. november 2018
Kvås bofellesskap (Enhet for psykisk helse og habilitering)

Besøksadresse:

Kvås bofellesskap
4580 Lyngdal

Posadresse:

Kvås bofellesskap
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Barbro Aaberg

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 38 33 34 00 / 945 06 015

Kontaktperson: Linda Skagestad

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 41 39 / 951 60 273